Welkom op wiki.kompano

Het Kompano kennisplatform is een initiatief om zoveel mogelijk kennis rond armoede, ongelijkheid, empowerment, vrijwilligers (beleid en werving) en duomethodiek  te bundelen en laagdrempelig toegankelijk te maken. Kennis wordt verzameld uit de academische wereld, hulporganisaties en beleid, met de ambitie om het platform af te stemmen op de vraag uit de bredere sociale sector en zo kennisdeling, verrijking en netwerking tussen praktijk en theorie tot stand te brengen. Verder voegen we unieke ervaringskennis rond empowerment en duomethodiek toe vanuit het grootschalige ATK actie-onderzoek.  

armoede-01ongelijkheid-01empowerment-01vrijwilligers-01duomethodiek-01

Dit kennisplatform biedt ook een digitale sociale kaart Op straat in Antwerpen, met meer dan 200 adressen waar je terecht kan met een hulpvraag rond wonen, inkomen, eten, kleren, daginvulling, enz. De kaart is gebaseerd op de publicatie ‘Op straat in Antwerpen’ die elk jaar wordt uitgegeven door het CAW Antwerpen.

op straat in antwerpen

Doorzoek de volledige database.