Welkom op wiki.kompano

Het Kompano kennisplatform is een initiatief om zoveel mogelijk kennis rond armoede, ongelijkheid, empowerment, vrijwilligers (beleid en werving) en duomethodiek  te bundelen en laagdrempelig toegankelijk te maken. Kennis wordt verzameld uit de academische wereld, hulporganisaties en beleid, met de ambitie om het platform af te stemmen op de vraag uit de bredere sociale sector en zo kennisdeling, verrijking en netwerking tussen praktijk en theorie tot stand te brengen. Verder voegen we unieke ervaringskennis rond empowerment en duomethodiek toe vanuit het grootschalige ATK actie-onderzoek.  

armoede-01ongelijkheid-01empowerment-01vrijwilligers-01duomethodiek-01

logo_wiki_antwerpen

Dit kennisplatform biedt ook een digitale sociale kaart voor onze huidige twee werkingsgebieden: Antwerpen en de Zuiderkempen.  Hier hebben we alle adressen verzameld waar je terecht kan met een hulpvraag rond wonen, inkomen, eten, schulden, daginvulling, enz.

logo_wiki_zuiderkempen

Doorzoek de volledige database.