De schaarsteval

Gepubliceerd 21 april 2015 / ...

Dit artikel bespreekt het concept van de schaarsteval zoals uiteengezet in het boek “Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen” van de auteurs Sendhil Mullainathan (Harvard economoon) en Eldar Shafir (Princeton psycholoog). In twee verdere artikels wordt gekeken naar hoe schaarste de cognitieve bandbreedte en zelfcontrole beperkt, en naar armoede als schoolvoorbeeld van schaarste. De auteurs bieden een

Lees Meer

Schaarste – Mullainathan en Shafir

Gepubliceerd 21 april 2015 / ...

Tunnelvisie beperkt onze bandbreedte Schaarste bemoeilijkt zelfcontrole Dit artikel bespreekt hoe schaarste kan leiden tot tunnelvisie en een beperking van de cognitieve bandbreedte, zoals uiteengezet in het boek “Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen” van de auteurs Sendhil Mullainathan (Harvard economoon) en Eldar Shafir (Princeton psycholoog). Twee verdere artikels bespreken het ontstaan van een schaarsteval

Lees Meer

Schaamte en schuld transformeren

Gepubliceerd 20 april 2015 / ...

Schuldgevoel ontstaat als iemand beseft dat hij/zij grenzen overschreden of gedragsregels (normen) geschonden heeft. Bij schuld gaat het eerder over een individuele veroordeling waarbij je jezelf verantwoordelijk acht voor iets dat anders liep dan gewenst. Dit kan reeël zijn of ingebeeld zijn. Wel is het zo dat een schuldgevoel een zelfbestraffende, zelfkritiserende reactie is van

Lees Meer

Omgaan met de slachtofferrol

Gepubliceerd 20 april 2015 / ...

Iemand die de slachtofferrol aanneemt is er zich niet van bewust dat hij/zij de touwtjes van zijn/haar leven zelf in handen heeft. Bij het uitblijven van een gewenst resultaat kijkt deze persoon naar zijn/haar omgeving en houdt deze aansprakelijk voor het falen. Veel mensen zitten, zonder dat ze dat zelf door hebben, in een slachtofferrol.

Lees Meer

Omgaan met verslaving

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Verslaving is een voortdurende, dwangmatige drang om een psycho-actief middel te gebruiken, met de onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden, ondanks de (toekomstige) negatieve gevolgen die het gebruik van deze middelen met zich meebrengt. We geven enkele tips mee:

Lees Meer

Omgaan met haat en ergernis

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Haat en ergernis ontstaan vaak vanuit het oordelen over anderen of de maatschappij in zijn geheel. Via onze gedachten maken we anderen schuldig of verantwoordelijk voor wat wij voelen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: 1. Je omgeving stelt dat je niet goed genoeg bent, waar je het niet mee eens bent. Je trekt je

Lees Meer

“Nee” zeggen op een verbindende manier

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Kanszoekende buddy’s (mensen in (kans)armoede) zullen een aantal vragen, verwachtingen of eisen stellen die tegen jouw grenzen ingaan. Belangrijk is niet over je heen te laten lopen. Vaak hebben we de neiging ja te zeggen omdat we een ‘nee’ zo moeilijk over de lippen krijgen. Veel mensen doen dit. Uit angst, onzekerheid, schuldgevoel of omwille

Lees Meer

De balans tussen afstand & nabijheid

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Distantie (afstand) en betrokkenheid (nabijheid) is een aloud spanningsveld in de hulpverlening. Ook zo wanneer je in buddyschap bent: wanneer ‘professionele’ distantie en persoonlijke betrokkenheid niet in balans zijn, kan dat een negatief effect hebben op de relatie tussen buddies. Dit kan zich uiten op verschillende manieren: afhankelijkheid, afstandelijkheid, verstrikt raken in iemand anders zijn

Lees Meer

Spreken over de buddyrelatie

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Je kan op via twee invalshoeken reflecteren over de communicatie in een relatie, nl. a) op inhoudelijk vlak en b) op betrekkingsniveau. Een inhoudelijke analyse spreekt voor zich: je focust je op de inhoud van de boodschap en niet op de verzender. Het betrekkingsniveau gaat net wel dieper in op de verzender. Het analyseert het

Lees Meer

Omgaan met relatiebotsingen

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Mensen zijn sociale dieren. Al ons gedrag is er gericht op om ons kenbaar te maken aan onze omgeving. Laat ons even stilstaan bij die communicatie: mensen kunnen elkaar onbedoeld erg laten schrikken of kwaad maken. Irritatie kan ontstaan. In sommige situaties kan je het gedrag van de andere niet waarderen of begrijpen. Even stilstaan

Lees Meer