Motieven van vrijwilligers

Gepubliceerd 18 maart 2016 / ...

Het belang van netwerken “Vrijwilliger zijn” als identiteit De functie van vrijwilligerswerk Wat betekent dit voor vrijwilligerswerving? Wat beweegt mensen om een deel van hun tijd te besteden aan vrijwilligerswerk, terwijl de druk van betaald werk, sociale contacten, opvoeding kinderen, hulpbehoevende ouders en hobby´s al een flink beslag legt op beschikbare tijd? Inzicht in wat

Lees Meer

Segmentering: typologie van vrijwilligers

Gepubliceerd 18 maart 2016 / ...

De nieuwe vrijwilliger Vrijwilligerskwadrant Geboeide versus gebonden vrijwilliger Zes vrijwilligerssegmenten op basis van onderzoek in Australië Hoe helpt segmenteren bij het werven van vrijwilligers? Meer leren? ´If you´re not thinking segments, you´re not thinking marketing´ Levitt (1983). Welke typen vrijwilligers vinden we terug in de literatuur? Bij segmentatie wordt binnen een groep gezocht naar overeenkomstige

Lees Meer

Maatschappelijke veranderingen: impact op vrijwilligerswerk

Gepubliceerd 18 maart 2016 / ...

Negatieve invloeden. Positieve invloeden. Meer leren? De vrijwilliger vergrijst, studeert, individualiseert, en krijgt kleur. (Willem-Jan de Gast, 2012) Hoe beïnvloeden maatschappelijke trends de werving van vrijwilligers? Negatieve invloeden. Ontkerkelijking. De kerk loopt leeg; een plek waar én veel mensen bijeen komen én een altruïstisch gedachtengoed meegegeven wordt. Dit wordt vooralsnog niet direct gecompenseerd door de

Lees Meer

Vrijwilligerswerk gekwantificeerd

Gepubliceerd 18 maart 2016 / ...

Wat is vrijwilligerswerk? Hoeveel mensen doen vrijwilligerswerk? Hoeveel uren? Wie doet vrijwilligerswerk? Wat doen vrijwilligers? Internationale vergelijkingen Meer leren? Wat is vrijwilligerswerk? De Belgische Wet betreffende de rechten van vrijwilligers uit 2005 omschrijft vrijwilligerswerk als ‘een activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor één of meerdere andere personen, voor een groep, organisatie of de

Lees Meer