Vrijwilligerswerving: Opinieleider Strategie

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

1. Wat is een opinieleider? 2. Een wervingsstrategie op basis opinieleiders Marketing kan ook in de werving van vrijwilligers het verschil maken.  Hoe kan je als organisatie de massa overtuigen om niet langer toe te kijken aan de zijlijn, maar actief deel te nemen aan de realisatie van je verhaal? Een wervingsstrategie op basis van

Lees Meer

Empowerment en buddy begeleiding

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

Dit artikel beschrijft buddywerking als een algemene methodiek binnen de hulpverlening om empowerment te bewerkstelligen. Het bouwt verder op de artikelen “Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen” en “Werken met een empowerment benadering“. Het artikel vertrekt van het idee dat de buddy optreedt als coördinator van het sociale netwerk van zijn cliënt. Samen met de cliënt tracht

Lees Meer

Werken met een empowermentbenadering

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

3.1 Empowerment als ‘beweging’ 3.2. Reaching out: actief burgerschap 3.3. De rol van zorg en welzijn: ondersteunen en faciliteren van empowermentprocessen 3.4. Self-empowerment Meer weten? Dit artikel beschrijft hoe men een empowermentbenadering naar de praktijk omzet. Het bouwt verder op de bijdrage Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen. Empowerment wordt gezien als een multi-level construct, waar participatie

Lees Meer

Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

1. Inleiding – wat betekent ‘empowerment’ ? 2. Belangrijke elementen bij empowerment 2.1. Veerkracht of resilience 2.2. Zelfcontrole 2.3. Zelfbeeld en zelfbeeldvorming Meer weten? Dit artikel onderzoekt de definitie van het begrip empowerment en beschrijft belangrijke deelelementen: veerkracht, zelfcontrole en zelfbeeld. In een aansluitende bijdrage Werken met een empowermentbenadering wordt bekeken hoe men dit concept in

Lees Meer

Kinderarmoede in België

Gepubliceerd 7 april 2016 / ...

Dimensies van kinderarmoede 1. Materieel welzijn 2. Huisvesting en leefomgeving 3. Opvoeding en onderwijs 4. Gezondheid 5. Subjectief welbevinden De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat in een kansarm gezin geboren wordt verdubbeld. In 2013 waren dit 11% van de geboren kinderen. Risicofactoren om in armoede op te groeien zijn: 1) de leeftijd van

Lees Meer

The Spirit Level – Wilkinson en Pickett

Gepubliceerd 1 april 2016 / ...

Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “The Spirit Level. Inequality and wellbeing: why more equal societies almost always do better” van auteurs Richard Wilkinson & Kate Pickett. Waarom is gelijkheid beter voor iedereen? Tal van problemen, één oorzaak? Sociale ongelijkheid wordt hier omschreven, niet als een individueel maar een sociaal probleem. Het verhaal van Wilkinson &

Lees Meer