Duo-werkingen in Vlaanderen

Gepubliceerd 23 november 2016 / ...

Organisatie van duo-werkingen Typologie van duo-werkingen Methodische aspecten Onderzoekers Bea Van Robaeys en Vicky Lyssens-Danneboom van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn bezig met een tweejarig onderzoek rond duo-methodiek in Vlaanderen. Dit kadert binnen huidige trends naar vermaatschappelijking van de zorg en de realisatie van een participatiesamenleving.

Lees Meer

De implementatie van activeringsbeleid

Gepubliceerd 21 november 2016 / ...

Dit artikel biedt een beperkte samenvatting van het proefschrift van Dr. Liesbeth Van Parys (Doctor in de sociale wetenschappen, KULeuven) getiteld “De implementatie van ambigu activeringsbeleid op de frontlijn: Hoe bemiddelaars verantwoordelijkheid en autonomie verzoenen en de motivatie van hun cliënten beïnvloeden.” (okt 2016)   Dit doctoraatsonderzoek vestigt de aandacht op de invloed van de interactiestijlen

Lees Meer

Motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie

Gepubliceerd 14 november 2016 / ...

Inleiding De zelfdeterminatietheorie Soorten motivatie Inleiding Drie kernwoorden komen vaak terug als men motivatie wenst te beschrijven: intensiteit, richting en invloedsfactoren (Van Houtum, 2009). Met de intensiteit wordt de mate waarin iemand gemotiveerd is bedoeld. Het gedrag van mensen wordt richting gegeven door hun motivatie. Tenslotte is motivatie onder invloed van verschillende factoren, zowel persoonlijke als

Lees Meer