Typologie, uitkomsten en werkzame factoren van duo-werkingen: een literatuurstudie

Gepubliceerd 1 december 2016 / ...

Definitie van duo-werking Typologie van duo-werking Uitkomsten van duo-werking Succesindicatoren Onderzoekers Bea Van Robaeys en Vicky Lyssens-Danneboom van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn bezig met een tweejarig onderzoek rond duo-methodiek in Vlaanderen. Dit kadert binnen huidige trends naar vermaatschappelijking van de zorg en de realisatie van

Lees Meer