Armoede in België

1. Enkele armoedecijfers

Armoede in België. Een introductie

Binnen het Europese beleid worden drie indicatoren aangehaald om armoede te meten:

 • Armoederisico op basis van inkomen: 15,2% van de bevolking leeft in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen van 13.023 € netto per jaar of 1.085 € netto per maand voor een alleenstaande. Voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen is dit 27.348 € netto per jaar of 2.279 € netto per maand.
 • Ernstige materiële deprivatie: Mensen met een ernstige materiële deprivatie kunnen de huur of rekening niet betalen, hun woning niet degelijk verwarmen, onverwachte uitgaven doen, … .
 • Huishoudens met een lage werkintensiteit: Volgens een Europese enquête behoort 14,6% van de bevolking jonger dan 60 jaar in een gezin met een lage werkintensiteit.
2. Factoren die het armoederisico bepalen

 • Leeftijd

  Leeftijd speelt zeer zeker een rol: er wordt een hoger risico genoteerd bij de jongere leeftijdsgroepen (0-24 jaar: 18,5% armoederisico ) en de oudere groep (65+: 16,1% armoederisico). Dit geeft aan dat er veel kinderarmoede is in België en dat ouderen ook een grote kans hebben om in armoede te leven.
 • Werkend

 • Geschoold

 • Huishouden

 • Huren of niet?

 • Herkomst

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>