Armentekort (ATK)

Armentekort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden. Wat verstaan we onder kansarmoede? Kansarmoede onderscheidt zich van armoede in twee aspecten; a) kansarmen zijn niet in staat om zelfstandig de armoedeval te doorbreken wat maakt dat b) bij het uitblijven of falen van externe hulp deze problematiek per definitie van generatie op generatie wordt doorgegeven. Deze negatieve dynamiek tast de menselijke eigenwaarde fundamenteel aan. Dit maakt dat mensen in kansarmoede niet op eigenkracht uit armoede kunnen geraken.

armentekort strategie

armentekort strategie

Hoe doen we dit? Door de kennis en kunde van de professionele hulpverlening te verbinden en te delen met ‘kansrijke vrijwilligers’ – mensen zoals u en ik – via een innovatieve opleiding. Eens de vrijwilligers ver genoeg gevorderd zijn in het opleidingstraject  worden ze gekoppeld aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig buddytraject. Deze gearrangeerde vriendschap verloopt in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

Een groot probleem vergt een grote aanpak. Vanuit deze filosofie willen we het project op een snelle maar duurzame manier opschalen. Concreet ambiëren we ons project om de drie jaar met factor 10 uit te breiden. We definiëren de outcome van deze fases in aantal geslaagde buddyschappen: in 2017 zijn dat er 50, in 2020 500 en in 2023 5000.

Institute of Neurocognitivism (INC)

Het Institute of NeuroCognitivism zet zich sinds 1987 in voor een samenlevingsmodel waar mensen elkaar beter begrijpen en dus beter met elkaar omgaan, gebaseerd op het verworven inzicht in de hersenmechanismen. Een beter begrip van wie we zijn en hoe we functioneren, zorgt immers voor rijkere, gezondere en harmonieuzere relaties in privé- en beroepsomgeving. Deze nieuwe, praktische en doeltreffende benadering, de NeuroCognitieve en Gedragsmatige Methode (N.G.M.) – het resultaat van wetenschappelijk onderzoek dat sinds 1987 wordt verricht door het Institut de Médecine Environnementale in Parijs – slaat de brug tussen de psychologische wetenschappen (cognitieve gedragstherapieën) en de neurowetenschappen.

Het neuronaal orkest

Het neuronaal orkest

Het INC heeft twee doelstellingen:

  • Het leidt professionals in de sfeer van mens en gezondheid (human resources professionals, organisatieconsulenten, managers, coaches, psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundigen, paramedici, opleiders, mediatoren en anderen die beroepshalve met gezondheid en persoonlijke ontwikkeling bezig zijn) op in de N.G.M.
  • Het INC biedt particulieren een netwerk van coaches en therapeuten die zijn opgeleid in deze methode, evenals opleidingen en eenvoudige en doelmatige instrumenten om een persoolijke ontwikkeling naar meer gemoedsrust en sereniteit te bevorderen.

VIP2A Pro*

Het INC stelt, in het kader van haar ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ engagement, de VIP2A test ter beschikking van ATK. Met dit instrument kan onze Antwerpse vzw peilen naar o.a. de veerkracht, primaire én secundaire motivatie van haar buddy’s. Door de drijfveren achter hun gedrag te benoemen krijgen de ATK buddy’s een uniek zelfinzicht in hun handelen, wat maakt dat ze op een bewustere manier in het buddyschap – en bij uitbreiding het leven – staan.

* De naam ‘VIP2A Pro staat voor ‘Inventaris van Persoonlijkheden, Assertiviteit en Aanpassingsvermogen voor Professionals’.