Armoede in België

Gepubliceerd 27 november 2015 / ...

1. Enkele armoedecijfers 2. Factoren die het armoederisico bepalen 1. Enkele armoedecijfers Binnen het Europese beleid worden drie indicatoren aangehaald om armoede te meten: Armoederisico op basis van inkomen: 15,2% van de bevolking leeft in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen van 13.023 € netto per jaar of 1.085 € netto per maand

Lees Meer

Waarderend onderzoek

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Fasen van waarderend onderzoek Geloven in je eigen krachten Vaak hebben wij de neiging om te focussen op problemen. Waarderend onderzoek of appreciative inquiry vertrekt daarentegen vanuit wat al wél werkt en focust op de positieve zaken. Er wordt gezocht naar situaties waar mensen trots op zijn, waar ze energie uit halen en hoe dit

Lees Meer

Iemand gelijkwaardig behandelen

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Vroeger was gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de zorg ver te bespeuren, aanbodgerichte zorg die vertrok vanuit de idee ‘ik weet wat jij nodig hebt’ was de norm. Sinds de jaren ’70 is er een verschuiving naar vraaggerichte zorg waarbij cliënten worden benaderd als autonome individuen die prima in staat zijn om zelf hun wensen en

Lees Meer

Vertrouwensrelaties opbouwen

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

De presentiebenadering Manieren en technieken om vertrouwen in een relatie te brengen De presentiebenadering   Presentie kunnen we kortweg omschrijven als ‘er onvoorwaardelijk zijn voor iemand’. Zonder doelen of problemen voorop te stellen en zonder eis tot resultaten, op die manier zal de ander zich gezien en gehoord voelen als volwaardig mens en creëer je ruimte

Lees Meer

Bewust onbevoordeeld kijken

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Wereldbeelden & NLP Onbevooroordeeld kijken Bewustzijnsontwikkeling Model van de 6 (neuro)logische niveau’s Wereldbeelden & NLP NeuroLinguistisch Programmeren (NLP) is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring.  Het is een verzameling van modellen en technieken die je helpen om een bewust en authentiek in het leven te staan. Door beter te begrijpen hoe we denken

Lees Meer

Empowerment & Buddyschap

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Empowerment als denk- en handelingskader Kernprincipes & handelingsprincipes Buddyschap als instrument Empowerment  is proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Empowerment op individueel niveau valt uiteen in drie

Lees Meer

Theorie rond kansarmoede

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Armoede en kansarmoede Kijken naar kansarmoede De maatschappelijke ladder Sociale mobiliteit Armoede en kansarmoede Mensen in armoede kunnen financieel of materieel niet in hun basisbehoeften voorzien. Hoewel kansarmoede vaak voortkomt uit armoede ligt bij kansarmoede de focus op het psychologische, nl. de problematiek van meervoudig gekwetst te zijn en het doorgeven van denk- en gedragsproblemen van

Lees Meer

Hoe ongelijkheid meten?

Gepubliceerd 19 juni 2015 / ...

Wanneer we ongelijkheid aanschouwen als een ‘geldelijke ongelijkheid’, kunnen we ze op verschillende manieren gaan meten. Elke benadering op ongelijkheid heeft implicaties op de meetmethode. Ongelijkheid is geen natuurwet, wel een sociaal gedefinieerd probleem. De meest gebruikte manier om de mate van ongelijkheid in de samenleving voor te stellen, is de Ginicoëfficiënt. Deze werd in 1912 ontwikkeld door

Lees Meer

Ongelijkheid: Een beest met vele koppen.

Gepubliceerd 18 juni 2015 / ...

‘The defining challenge of our time’ In december 2013 hield Obama een pleidooi voor het  ‘Center for American Progress’ met als thema ‘ongelijkheid’. Hij pleitte voor een verhoging van het minimumloon en rechtvaardige verloning in het bijzonder. Zijn speech kwam onder hevige kritiek te staan, zelfs door zijn eigen Democratische Partij. Wanneer de president van de Verenigde Staten ‘ongelijkheid’

Lees Meer

Duomethodiek

Gepubliceerd 19 mei 2015 / ...

De eerste duowerkingen ontstonden in jaren ’70 en waren gericht op het ondersteunen van mensen besmet met HIV. Vele gezondheidswerkers weigerden uit angst voor besmetting om iemand met aids te verzorgen. Daarboven op verloren de mensen met aids ook hun ziektekostverzekering. Homoseksuele mannen konden vaak niet terugvallen op hun familie of sociaal netwerk. Een veelvoorkomende

Lees Meer