Arm en Rijk – David S. Landes

Gepubliceerd 28 juni 2016 / ...

Geografie Politiek Religie Het liberalisme Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Arm en rijk – waarom werd het Westen rijk en bleven andere landen arm?“, waarin auteur David S. Landes wil achterhalen wat de hoofdlijnen zijn van de economische vooruitgang en de modernisering op grond van socio-economische en historische ontwikkelingen. Hoe groot is de kloof

Lees Meer

Loopbaanbegeleiding in het onderwijs

Gepubliceerd 19 mei 2016 / ...

Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Leren kiezen / kiezen leren” van de auteurs Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters, een literatuurstudie naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding in opdracht van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo-Nederland). Het boek biedt een inzichtelijk overzicht van ruim dertig jaar onderzoek en theorievorming rond loopbaanontwikkeling en -begeleiding in het onderwijs. 

Lees Meer

Empowerment en buddy begeleiding

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

Dit artikel beschrijft buddywerking als een algemene methodiek binnen de hulpverlening om empowerment te bewerkstelligen. Het bouwt verder op de artikelen “Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen” en “Werken met een empowerment benadering“. Het artikel vertrekt van het idee dat de buddy optreedt als coördinator van het sociale netwerk van zijn cliënt. Samen met de cliënt tracht

Lees Meer

Werken met een empowermentbenadering

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

3.1 Empowerment als ‘beweging’ 3.2. Reaching out: actief burgerschap 3.3. De rol van zorg en welzijn: ondersteunen en faciliteren van empowermentprocessen 3.4. Self-empowerment Meer weten? Dit artikel beschrijft hoe men een empowermentbenadering naar de praktijk omzet. Het bouwt verder op de bijdrage Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen. Empowerment wordt gezien als een multi-level construct, waar participatie

Lees Meer

Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

1. Inleiding – wat betekent ‘empowerment’ ? 2. Belangrijke elementen bij empowerment 2.1. Veerkracht of resilience 2.2. Zelfcontrole 2.3. Zelfbeeld en zelfbeeldvorming Meer weten? Dit artikel onderzoekt de definitie van het begrip empowerment en beschrijft belangrijke deelelementen: veerkracht, zelfcontrole en zelfbeeld. In een aansluitende bijdrage Werken met een empowermentbenadering wordt bekeken hoe men dit concept in

Lees Meer

Plutocraten – Chrystia Freeland

Gepubliceerd 23 februari 2016 / ...

Inleiding 1. De dubbele vergulde tijd. 2. De cultuur van de plutocraten 3. Filantro kapitalisme 4. Plutocratie creëert supersterren 5. De dubbele loonkloof Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Plutocraten. De opkomst van de superrijken en het achterblijven van de rest.” waarin de auteur Chrystia Freeland de lezer een kijkje laat nemen in de

Lees Meer