Providing personalised support to rough sleepers: An evaluation of the City of London pilot (Hough & Rice, 2010)

Gepubliceerd 21 juni 2017 / ...

Inleiding Gepersonaliseerd budget Makelaar Actieplan Fasen Resultaten Meer lezen Inleiding Het rapport dat hierna besproken wordt, handelt over de pilootstudie in Londen waarin 15 van de door de sociale diensten moeilijkst te bereiken daklozen een gepersonaliseerd budget kregen om hun leven weer op de rails te krijgen (en meer specifiek om terug een dak boven

Lees Meer

Een lang tekort

Gepubliceerd 30 maart 2017 / ...

De armoedegrens Is er een concentratie van langdurige armoede in de bevolking bij bepaalde groepen? Implicaties voor beleid Langdurige armoede in Nederland. Publicatie van Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff, Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Nederland Ten gevolge van de meest recente economische recessie, leven ook in Nederland steeds meer mensen in armoede. Huishoudens waarin

Lees Meer

Sociale kruideniers

Gepubliceerd 7 februari 2017 / ...

Wat is een sociale kruidenier? Kan de sociale kruidenier bijdragen aan structurele armoedebestrijding? Conclusie Wie is niet geschokt bij het zien van beelden in de media van massale voedselverspilling? Je hoeft niet ver te zoeken om ook de verbinding met armoede te zien. Waar het eenvoudige idee ‘voedselbedeling’ op de proppen komt, gaat het concept sociale

Lees Meer

De implementatie van activeringsbeleid

Gepubliceerd 21 november 2016 / ...

Dit artikel biedt een beperkte samenvatting van het proefschrift van Dr. Liesbeth Van Parys (Doctor in de sociale wetenschappen, KULeuven) getiteld “De implementatie van ambigu activeringsbeleid op de frontlijn: Hoe bemiddelaars verantwoordelijkheid en autonomie verzoenen en de motivatie van hun cliënten beïnvloeden.” (okt 2016)   Dit doctoraatsonderzoek vestigt de aandacht op de invloed van de interactiestijlen

Lees Meer

Armoede en depressie: een (niet) evident verband? (Katia Levecque, 2008)

Gepubliceerd 20 september 2016 / ...

Inleiding Achtergrond Conceptualisatie Operationalisering Resultaten Meer lezen Inleiding Het boek ‘Armoede en depressie: een (niet) evident verband?’ van Katia Levecque handelt over de verschillende relaties tussen armoede en depressie in een Belgische context en poogt op wetenschappelijke wijze deze verbanden te achterhalen. Het boek leest als een lang uitgerokken wetenschappelijk artikel en is zeer logisch

Lees Meer

Ongelijk maar fair

Gepubliceerd 7 september 2016 / ...

In Europa maken kinderen met laagopgeleide ouders gemiddeld tien keer meer kans om zelf laagopgeleid te eindigen dan kinderen met hoogopgeleide ouders. Ondanks de sterke democratisering van het onderwijs blijft intergenerationele economische ongelijkheid hardnekkig stabiel. Voor jongeren die in kansarmoede opgroeien is het heel moeilijk om die negatieve spiraal te doorbreken. Marc De Vos zet

Lees Meer

Social impact bonds: Beleggen in sociale oplossingen

Gepubliceerd 3 augustus 2016 / ...

Een social impact bond is een financieel instrument waarbij privé-investeerders geld steken in een project dat een maatschappelijk probleem aanpakt. Het geld dat de overheid daarmee bespaart – inclusief het eventuele rendement – wordt aan de investeerders uitgekeerd. De leerstoel voor publiek-private samenwerking (PPS) van de Vrije Universiteit Brussel, die bezet wordt door Prof. dr.

Lees Meer

Aandacht besteden aan kinderarmoede?

Gepubliceerd 18 juli 2016 / ...

Verschuiving van armoede naar kinderarmoede Gezinsachtergrond Ouderlijke opvoeding Ontwikkelingskansen in de eerste levensjaren Verschuiving van armoede naar kinderarmoede Hoewel er de laatste jaren veel aandacht is besteed  aan armoede, heeft dit niet het gewenste effect gehad. Hierdoor wordt nu geprobeerd om het probleem bij de kern aan te pakken en is de aandacht verschoven van de bestrijding

Lees Meer

Armoede bij mensen met migratieachtergrond

Gepubliceerd 13 juli 2016 / ...

Waarom is armoede bij mensen met een migratieachtergrond een belangrijk thema? Wat zijn specifieke hindernissen voor sociale bewegingen die mobiliseren tegen ‘gekleurde’ armoede?  Op welke sterktes kunnen basisactoren verder bouwen om met succes te strijden tegen armoede bij deze groepen? Onderzoekers Bea Van Robaeys en Meryem Kanmaz pleiten in hun analyse tegen de tendens die  is ontstaan in

Lees Meer

Arm en Rijk – David S. Landes

Gepubliceerd 28 juni 2016 / ...

Geografie Politiek Religie Het liberalisme Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Arm en rijk – waarom werd het Westen rijk en bleven andere landen arm?“, waarin auteur David S. Landes wil achterhalen wat de hoofdlijnen zijn van de economische vooruitgang en de modernisering op grond van socio-economische en historische ontwikkelingen. Hoe groot is de kloof

Lees Meer