Wat werkt bij de aanpak van armoede?

Gepubliceerd 31 mei 2016 / ...

Sinds de economische crisis is de (financiële) armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid, in 2013 hadden ruim 1,25 miljoen mensen een inkomen onder de armoedegrens. 55% van de totale groep die leeft onder de armoedegrens is langdurig arm (drie jaar of langer). Groepen met een verhoogd armoederisico zijn 1) mensen met een uitkering, 2)

Lees Meer

Kinderarmoede in België

Gepubliceerd 7 april 2016 / ...

Dimensies van kinderarmoede 1. Materieel welzijn 2. Huisvesting en leefomgeving 3. Opvoeding en onderwijs 4. Gezondheid 5. Subjectief welbevinden De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat in een kansarm gezin geboren wordt verdubbeld. In 2013 waren dit 11% van de geboren kinderen. Risicofactoren om in armoede op te groeien zijn: 1) de leeftijd van

Lees Meer

The Spirit Level – Wilkinson en Pickett

Gepubliceerd 1 april 2016 / ...

Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “The Spirit Level. Inequality and wellbeing: why more equal societies almost always do better” van auteurs Richard Wilkinson & Kate Pickett. Waarom is gelijkheid beter voor iedereen? Tal van problemen, één oorzaak? Sociale ongelijkheid wordt hier omschreven, niet als een individueel maar een sociaal probleem. Het verhaal van Wilkinson &

Lees Meer

Plutocraten – Chrystia Freeland

Gepubliceerd 23 februari 2016 / ...

Inleiding 1. De dubbele vergulde tijd. 2. De cultuur van de plutocraten 3. Filantro kapitalisme 4. Plutocratie creëert supersterren 5. De dubbele loonkloof Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Plutocraten. De opkomst van de superrijken en het achterblijven van de rest.” waarin de auteur Chrystia Freeland de lezer een kijkje laat nemen in de

Lees Meer

Armoede in België

Gepubliceerd 27 november 2015 / ...

1. Enkele armoedecijfers 2. Factoren die het armoederisico bepalen 1. Enkele armoedecijfers Binnen het Europese beleid worden drie indicatoren aangehaald om armoede te meten: Armoederisico op basis van inkomen: 15,2% van de bevolking leeft in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen van 13.023 € netto per jaar of 1.085 € netto per maand

Lees Meer

Tussen centrum en periferie: 4. Netwerken onderzoeken. Resultaten

Gepubliceerd 27 oktober 2015 / ...

1. Een structurele analyse in vier netwerken. 2. Macht en sleutelwerkorganisaties in de vier netwerken Dit artikel vormt het vierde deel van de samenvatting van het boek ‘Tussen centrum en periferie‘ van Peter Raeymaeckers over de sociale netwerken tussen hulporganisaties. Zie voor de andere delen: Deel 1. Netwerken tussen organisaties Deel 2. Hulporganisaties Deel 3.

Lees Meer

Tussen centrum en periferie: 3. Netwerken onderzoeken. Methodologie

Gepubliceerd 27 oktober 2015 / ...

1.  Afbakening van netwerken 2. Een kwantitatieve en … 3. … een kwalitatieve analyse 4. Mixed methods Dit artikel vormt het derde deel van de samenvatting van het boek ‘Tussen centrum en periferie‘ van Peter Raeymaeckers over de sociale netwerken tussen hulporganisaties. Zie voor de andere delen: Deel 1. Netwerken tussen organisaties Deel 2. Hulporganisaties

Lees Meer

Tussen centrum en periferie: 2. Hulporganisaties

Gepubliceerd 27 oktober 2015 / ...

Deze bijdrage vormt het tweede deel van de samenvatting van het boek ‘Tussen centrum en periferie‘ van Peter Raeymaeckers over de sociale netwerken tussen hulporganisaties. Zie voor de andere delen: Deel 1. Netwerken tussen organisaties Deel 3. Netwerken onderzoeken. Methodologie Deel 4. Netwerken onderzoeken. Resultaten Een hulporganisatie: wat is het, wat doet het en hoe werken

Lees Meer

Tussen centrum en periferie: 1. Netwerken tussen organisaties

Gepubliceerd 27 oktober 2015 / ...

Dit artikel vormt het eerste deel van de samenvatting van het boek ‘Tussen centrum en periferie‘ van Peter Raeymaeckers over de sociale netwerken tussen hulporganisaties. Zie voor de volgende delen: Deel 2. Hulporganisaties Deel 3. Netwerken onderzoeken. Methodologie Deel 4. Netwerken onderzoeken. Resultaten Zowel in onze vrije tijd als in het professionele leven zijn we ingebed

Lees Meer