The Bottom Billion – Paul Collier

Gepubliceerd 27 augustus 2015 / ...

Valkuilen voor ontwikkeling… … vermijden Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “The Bottom Billion“, waarin de auteur Paul Collier beschrijft waarom ca. 50 ontwikkelingslanden zoals Malawi, Ethiopië e.a. nog steeds tot de armste landen behoren en falen in hun economische en sociale ontwikkeling. Het is algemeen geweten dat armoede toeneemt, het is minder bekend dat

Lees Meer

Theorie rond kansarmoede

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Armoede en kansarmoede Kijken naar kansarmoede De maatschappelijke ladder Sociale mobiliteit Armoede en kansarmoede Mensen in armoede kunnen financieel of materieel niet in hun basisbehoeften voorzien. Hoewel kansarmoede vaak voortkomt uit armoede ligt bij kansarmoede de focus op het psychologische, nl. de problematiek van meervoudig gekwetst te zijn en het doorgeven van denk- en gedragsproblemen van

Lees Meer

Armoede. Het schoolvoorbeeld van schaarste?

Gepubliceerd 11 mei 2015 / ...

Dit artikel bespreekt armoede als schoolvoorbeeld van schaarste zoals uiteengezet in het boek “Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen” van de auteurs Sendhil Mullainathan (Harvard economoon) en Eldar Shafir (Princeton psycholoog). Dit bouwt verder op hun argumentatie dat schaarste leidt tot tunnelvisie en een beperkte cognitieve bandbreedte, en hoe hierdoor een schaarsteval kan ontstaan. De auteurs bieden een nieuw

Lees Meer

De schaarsteval

Gepubliceerd 21 april 2015 / ...

Dit artikel bespreekt het concept van de schaarsteval zoals uiteengezet in het boek “Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen” van de auteurs Sendhil Mullainathan (Harvard economoon) en Eldar Shafir (Princeton psycholoog). In twee verdere artikels wordt gekeken naar hoe schaarste de cognitieve bandbreedte en zelfcontrole beperkt, en naar armoede als schoolvoorbeeld van schaarste. De auteurs bieden een

Lees Meer

Schaarste – Mullainathan en Shafir

Gepubliceerd 21 april 2015 / ...

Tunnelvisie beperkt onze bandbreedte Schaarste bemoeilijkt zelfcontrole Dit artikel bespreekt hoe schaarste kan leiden tot tunnelvisie en een beperking van de cognitieve bandbreedte, zoals uiteengezet in het boek “Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen” van de auteurs Sendhil Mullainathan (Harvard economoon) en Eldar Shafir (Princeton psycholoog). Twee verdere artikels bespreken het ontstaan van een schaarsteval

Lees Meer