Bewust onbevoordeeld kijken

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Wereldbeelden & NLP Onbevooroordeeld kijken Bewustzijnsontwikkeling Model van de 6 (neuro)logische niveau’s Wereldbeelden & NLP NeuroLinguistisch Programmeren (NLP) is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring.  Het is een verzameling van modellen en technieken die je helpen om een bewust en authentiek in het leven te staan. Door beter te begrijpen hoe we denken

Lees Meer

Empowerment & Buddyschap

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Empowerment als denk- en handelingskader Kernprincipes & handelingsprincipes Buddyschap als instrument Empowerment  is proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Empowerment op individueel niveau valt uiteen in drie

Lees Meer

Empowerment

Gepubliceerd 6 april 2015 / ...

Empowerment is een denk- en handelingskader met een hoog abstractieniveau. Het kan als ‘meta’ paradigma worden beschouwd dat meer concrete paradigma’s zoals het participatieparadigma, het vraaggericht paradigma, het relatieparadigma of het divirsiteitsparadigma (Van Regenmortel, 2011, 13). De centrale betrachting van empowerment is dat elke burger volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Dit betekent niet enkel

Lees Meer