Motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie

Gepubliceerd 14 november 2016 / ...

Inleiding De zelfdeterminatietheorie Soorten motivatie Inleiding Drie kernwoorden komen vaak terug als men motivatie wenst te beschrijven: intensiteit, richting en invloedsfactoren (Van Houtum, 2009). Met de intensiteit wordt de mate waarin iemand gemotiveerd is bedoeld. Het gedrag van mensen wordt richting gegeven door hun motivatie. Tenslotte is motivatie onder invloed van verschillende factoren, zowel persoonlijke als

Lees Meer

Eenzaamheid bij vrijwilligers

Gepubliceerd 31 mei 2016 / ...

Elke organisatie kan te maken krijgen met vrijwilligers die eenzaam zijn. Voor hen is een goede sfeer en oprechte aandacht extra belangrijk. Maar aan de buitenkant is niet te zien hoe iemand zich voelt en met gevoelens van eenzaamheid lopen mensen niet graag te koop. Om erachter te komen of iemand zich in een kwetsbare

Lees Meer

Vrijwilligerswerving: Opinieleider Strategie

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

1. Wat is een opinieleider? 2. Een wervingsstrategie op basis opinieleiders Marketing kan ook in de werving van vrijwilligers het verschil maken.  Hoe kan je als organisatie de massa overtuigen om niet langer toe te kijken aan de zijlijn, maar actief deel te nemen aan de realisatie van je verhaal? Een wervingsstrategie op basis van

Lees Meer

Motieven van vrijwilligers

Gepubliceerd 18 maart 2016 / ...

Het belang van netwerken “Vrijwilliger zijn” als identiteit De functie van vrijwilligerswerk Wat betekent dit voor vrijwilligerswerving? Wat beweegt mensen om een deel van hun tijd te besteden aan vrijwilligerswerk, terwijl de druk van betaald werk, sociale contacten, opvoeding kinderen, hulpbehoevende ouders en hobby´s al een flink beslag legt op beschikbare tijd? Inzicht in wat

Lees Meer

Segmentering: typologie van vrijwilligers

Gepubliceerd 18 maart 2016 / ...

De nieuwe vrijwilliger Vrijwilligerskwadrant Geboeide versus gebonden vrijwilliger Zes vrijwilligerssegmenten op basis van onderzoek in Australië Hoe helpt segmenteren bij het werven van vrijwilligers? Meer leren? ´If you´re not thinking segments, you´re not thinking marketing´ Levitt (1983). Welke typen vrijwilligers vinden we terug in de literatuur? Bij segmentatie wordt binnen een groep gezocht naar overeenkomstige

Lees Meer

Maatschappelijke veranderingen: impact op vrijwilligerswerk

Gepubliceerd 18 maart 2016 / ...

Negatieve invloeden. Positieve invloeden. Meer leren? De vrijwilliger vergrijst, studeert, individualiseert, en krijgt kleur. (Willem-Jan de Gast, 2012) Hoe beïnvloeden maatschappelijke trends de werving van vrijwilligers? Negatieve invloeden. Ontkerkelijking. De kerk loopt leeg; een plek waar én veel mensen bijeen komen én een altruïstisch gedachtengoed meegegeven wordt. Dit wordt vooralsnog niet direct gecompenseerd door de

Lees Meer

Vrijwilligerswerk gekwantificeerd

Gepubliceerd 18 maart 2016 / ...

Wat is vrijwilligerswerk? Hoeveel mensen doen vrijwilligerswerk? Hoeveel uren? Wie doet vrijwilligerswerk? Wat doen vrijwilligers? Internationale vergelijkingen Meer leren? Wat is vrijwilligerswerk? De Belgische Wet betreffende de rechten van vrijwilligers uit 2005 omschrijft vrijwilligerswerk als ‘een activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor één of meerdere andere personen, voor een groep, organisatie of de

Lees Meer

How To Wiki

Gepubliceerd 5 mei 2015 / ...

1. Een korte introductie: 2. Lay out 3. Shortcodes 4. Video’s invoegen 5. Werken met kolommen 6. Afbeeldingen invoegen Hoe kan ik een wiki artikel updaten/aanmaken? Dit artikel is een handleiding om zelf een bijdrage te leveren. 1. Een korte introductie: 2. Lay out Na een introductie gaan we dieper in op de enkele lay-out regels

Lees Meer