+

zondag, 30 juni

Zoekmachine

About CrystalCreation

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Casilla de Correo 432, Capital +48 808 808 808 contac@crystalcreation.com www.crystalcreation.com

Veelgestelde vragen

Op deze pagina verzamelen we een aantal vragen rond het buddyschap of het buddy-zijn die we vaak horen terugkomen bij onze kansbiedende buddy’s. We geven een aanzet tot een antwoord gebaseerd op onze ervaring van de laatste 3 jaar en waar relevant verwijzen we ook naar de opleiding tot “Practitioner in Empowerment” of andere professionele bronnen. We willen deze pagina graag zoveel mogelijk verrijken met de ervaringen en verhalen van onze buddy’s uit de praktijk. Aarzel daarom zeker niet om een reactie achter te laten.

Hebben we jouw vraag nog niet beantwoord, neem dan contact op met ATK.

De buddy houding

01. Hoe reageer ik als de hulpverlening van mijn buddy in gebreke blijft?Het antwoord was bevredigend

Contacten met de professionele hulpverlening van je buddy lopen steeds via ATK. We vragen om zelf geen contact op te nemen met hulpverleners en zeker niet zonder medeweten van je buddy. Wanneer je buddy niet tevreden is over zijn/haar hulpverlening en dit bij jou aankaart, houd dan voldoende afstand. Ga niet meteen mee op de barricade staan, maar minimaliseer het ook niet.

02. Ik maak me zorgen over de mentale of lichamelijke gezondheid van mijn buddy.Het antwoord was bevredigend

Je mag dit zeker zelf (voorzichtig) aankaarten bij je buddy. Doe dit in alle respect voor hem of haar en vertrek steeds vanuit een verbindende communicatie: meld wat je zorgen baart, wat dit met jou doet en wat jij nodig hebt om gerust te zijn. Blijf dus in je waarneming, vel geen oordeel.

Krijg je dit niet besproken of doet het gesprek jouw zorgen toenemen? Neem dan contact op met ATK.

03. Vertel ik ook over mezelf?Het antwoord was bevredigend

In het begin merken we dat een buddytraject eerder eenrichtingsverkeer is, je buddy wil vooral zelf zijn/haar verhaal kwijt. Hier is soms weinig ruimte en interesse voor wie jij bent. Naarmate het vertrouwen tussen jullie beiden groeit, wordt wederkerigheid belangrijk. Je zal merken dat je buddy af en toe ook vraagt hoe het met jou gaat.

We moedigen aan om je ook kwetsbaar op te stellen. Het klopt dat jouw problemen of bezorgdheden misschien minimaal zijn in vergelijking met de situatie van je buddy, maar door deze toch ook te delen laat je zien dat je geen superman- of vrouw bent en bevestig je de gelijkwaardigheid in jullie relatie. Dit helpt bij het opbouwen van een vertrouwensband.

Citaat van één van onze kansbiedende buddy’s: “Ik kan mij wel zo één moment herinneren dat wij in een café waren op de grote markt. Dat ik ook privéproblemen had en mijn hart zo wat bij u had gelucht. En gij waart blij dat ge niet den enigste zijt met problemen. Dat is de moment geweest bij mij dat ik iets had van ja, allez, dat het een vriendschap was i.p.v. iets gearrangeerd door iemand anders.”

04. Mijn buddy zoekt een partner.Het antwoord was bevredigend

In een vriendschap tussen twee mensen kan dit altijd gebeuren. Dit is niet iets wat we voor ogen hebben, maar zoiets kan groeien. Je buddy heeft het recht om deze gevoelens te uiten en ook jij hebt het recht om duidelijk te maken hoe jij je daarbij voelt. Geef duidelijk je grenzen aan, focus op het vriendschappelijke en bespreek het probleem indien nodig met je buddy.

Als het een probleem blijft, neem contact op met ATK.

05. Hoe doorbreek ik onophoudelijk geklaag of negativiteit?Het antwoord was bevredigend

Dit verwijst terug naar de workshop “Krachten ontdekken en versterken” waar trainer Arno Vansichen aangeeft hoe je via de technieken van waarderend onderzoek op zoek kan gaan naar wat wel goed gaat bij je buddy. Focus op krachten, niet op problemen. Waar haalt je buddy toch energie uit om door te gaan, ondanks alle problemen? Focus op deze positieve punten en bouw hierop verder. Boek kleine successen en breid deze verder uit.

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Het is belangrijk om niet mee te gaan in de klacht, niet te bevestigen. Ga in plaats daarvan op zoek naar de wens achter de klacht. Wat wil je dan wel?

Het kan ook helpen om samen activiteiten te doen, waarbij niet zoveel gepraat moet worden. Dit kan voor nieuwe input en positieve ervaringen zorgen.

Tot slot kan je jouw buddy ook om hulp vragen, wanneer je weet dat hij/zij je ergens mee kan helpen. Dit geeft hem of haar meteen een gevoel dat hij of zij toch wel iets kan en voor jou iets kan betekenen.

Kijk nog eens naar module 10 “Krachten ontdekken en versterken” op de e-learning.

06. Hoe ga ik om met verslaving?Het antwoord was bevredigend

Ook verslaving is een keuze waar je als buddy onbevooroordeeld mee omgaat.

Het is belangrijk om hierin duidelijk je grenzen aan te geven. Wanneer je buddy bijvoorbeeld de beslissing heeft genomen om onder invloed te zijn bij één van jullie afspraken, staat het je vrij om op dat moment zelf de beslissing te nemen om de afspraak niet te laten doorgaan. Denk dan wel terug aan verbindende communicatie!

Kijk nog eens naar “Omgaan met verslaving” bij module 9 “Uitdagingen in buddyschap” op de e-learning.

07. Mijn buddy vraagt om geld te lenen.Het antwoord was bevredigend

Uiteraard beslis jij dit helemaal zelf, maar wij raden het niet aan. Wanneer je buddy geld wil lenen en je stemt toe, dan is de relatie uit balans, er is even geen evenwicht. De gelijkwaardigheid komt in gedrang, want op dat moment is je buddy een ‘vrager’ en ben jij de ‘gever’. Probeer dit aan de hand van verbindende communicatie duidelijk te maken.

Kijk nog eens naar de rollenspelen rond “Neen zeggen op een verbindende manier” bij module 9 “Uitdagingen in buddyschap” op de e-learning.

08. Hoe ga ik om met schaamte en schuldgevoelens?Het antwoord was bevredigend

Schaamte en schuldgevoelens zijn gevoelens die samenhangen met het verleden. Tijdens het ATK-buddyschap hoeven we niet naar het verleden te kijken, de rugzak van je buddy is niet belangrijk. We focussen op het heden: “Hoe krijg jij het nu allemaal rond?” en de toekomst: “Wat ga je morgen doen?”.

Daarnaast kan je jezelf kwetsbaar opstellen. Je buddy kan (extra) schaamte ontwikkelen naar jout toe. Geef daarom (al dan niet expliciet) aan dat ook jij kan falen.

Kijk nog eens naar “Omgaan met schaamte en schuldgevoelens” bij module 9 “Uitdagingen in buddyschap” op de e-learning.

09. Hoe kan ik mijn buddy laten dromen?Het antwoord was bevredigend

Lijkt het alsof je buddy geen behoefte heeft om uit zijn/haar comfortzone te stappen? Dit kan te maken hebben met angst, teveel andere zorgen of het ontbreken van mentale bandbreedte (schaarste). Zoek uitdagingen/dromen binnen de comfortzone, neem kleine stapjes. Laat je buddy proeven/ervaren hoe het voelt. Niet pushen, wel stimuleren!

Je kan bijvoorbeeld je buddy zelf een ontmoeting laten plannen, op die manier kan je zicht krijgen op wat hij/zij graag doet of wil doen. Nog een stap te ver? Geen probleem, begin dan met een beurtrol af te spreken.

Een andere manier om dromen bij je buddy te stimuleren is het achterhalen waar hij/zij vroeger energie van kreeg. Deze vraag kan fijne gesprekken op leveren. Ook kan je een situatie schetsen voor je buddy op basis van wat je al over hem/haar weet. Hoe zou het zijn als…?  Tot slot wil je buddy misschien zelf wel een verhaal schrijven over zijn/haar dromen?

Meer inspiratie vind je in module 10 “Krachten ontdekken en versterken” op de e-learning.

10. Mijn buddy heeft al veel ondersteuning, wat kan ik nog betekenen?Het antwoord was bevredigend

Hier ligt het verschil in jouw rol als buddy! Als buddy geef je geen ondersteuning, je bent aanwezig. Stel daarom vooraf geen doel op en probeer je verwachtingen te beperken. Het gaat om de relatie, de verbinding. Dit als basis om volgende stappen te zetten. Het vrijwillig geven van jouw tijd betekent heel veel! Vanuit onze ervaring van de voorbije 3 jaar kunnen we zeggen dat de hoogte van jouw verwachtingen omgekeerd evenredig is met het resultaat van je buddyschap.

Kansbiedende buddy: “Ik heb niks gedaan.” Antwoord van kanszoekende buddy: “Het heeft heel veel voor mij betekent.” Niks doen kan veel betekenen!

Lees nog eens opnieuw het onderdeel over Presentie in module 7 “Vertrouwen opbouwen” op de e-learning.

11. Mijn buddy vraagt wat ik kom doen.Het antwoord was bevredigend

Geef eerlijk toe dat je dit ook niet goed weet. Voor jou is het ook nieuw, maar vertel dat je het graag samen wil ontdekken. Dat je het een kans wil geven om hem/haar te leren kennen. Samen zullen jullie wel zien wat er gebeurt.

12. Wanneer mag je wel helpen? In welke mate doe je dan het empowermentproces teniet?Het antwoord was bevredigend

Wanneer je buddy hulp vraagt, probeer dan eerst goed in te schatten of iemand anders in zijn of haar netwerk of hulpverleningskader de vraag kan opvangen. Indien niet, moet je je nog steeds afsvragen of  jij wel de juiste persoon bent om de gevraagde hulp te bieden. Indien niet, zoek dan samen naar wie de hulp wel kan bieden. Je mag hierbij ook altijd contact opnemen met ATK.

Een andere inschatting die je moet maken gaat over het onderscheid tussen middel en doel. Bij hulpverleners is hulp bieden het doel van de relatie met hun cliënt, in jouw buddyrelatie mag het enkel (soms) een middel zijn om tot empowerment te komen. Doe dingen altijd samen en probeer tegelijkertijd ook je buddy inzicht te geven in zichzelf: Hoe heb je het vroeger gedaan? Hoe zou je het zelf aanpakken? Waarom is dit belangrijk?

13. Hoe ga je om met structurele drempels die je buddy tegenhouden?Het antwoord was bevredigend

Het doel van ATK is mensen versterken om binnen hun mogelijkheden geïnformeerde keuzes te maken. Wanneer je buddy terug keuzes kan maken, dan kan het zeker voorvallen dat hij of zij op structurele drempels botst. Het is belangrijk dat jij je buddy hier bewust van maakt. 

Om je buddy beter te laten omgaan met deze drempels, kan het een mogelijkheid zijn om lotgenoten te vinden. Denk aan bijvoorbeeld Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen. Het kan hen sterken in hun confrontaties met deze drempels en hen een platform aanbieden om zaken aan te kaarten bij bijvoorbeeld hulpverlening of beleid.

Door het buddyschap ontwikkelen de ATK vrijwilligers een andere kijk op de oorzaken van (kans)armoede en waarom het niet opgelost raakt. Vanuit die sensibilisering wil ATK een maatschappelijke beweging opstarten om samen structurele drempels ook op maatschappij- en beleidsniveau aan te kaarten.

14. Losse gedachten en tips over de buddyhoudingHet antwoord was bevredigend
 • Streef altijd naar duidelijkheid. Dit geeft vertrouwen en vermijdt teleurstelling.
 • Zoek gemeenschappelijke interesses om sneller verbinding te maken.
 • Wees erop voorbereid dat je buddy je zal uitdagen en zal testen hoever hij/zij kan gaan. Ga hier niet op in, maak duidelijk dat je zal blijven langskomen.
 • Als buddy ben je geen vriend of partner, en zeker geen hulpverlener. Blijf binnen je kader.
 • Stel jezelf ook kwetsbaar op. Je mag zeker laten zien als/dat jij het ook niet weet, je hebt niet alle antwoorden, maar wil wel samen op zoek gaan.
 • Een vaste afspraak schept vertrouwen, geeft het gevoel dat je trouw bent aan elkaar. Jouw houding daarin is fundamenteel. Ook als het (in het begin) bij éénrichtingsverkeer blijft, als je buddy soms niet komt opdagen. Je buddy is al vaak teleurgesteld, vermijd om opnieuw een negatieve ervaring aan de lijst toe te voegen.
 • Het kan helpen om bij het begin van een afspraak duidelijk te maken hoeveel tijd je hebt. “Ik moet dan vertrekken, want…” Zo creëer je duidelijkheid die vertrouwen schept.
 • Bij vragen of twijfels rond hoe een bepaalde situatie best aan te pakken of hoe op te reageren, is het altijd een goed idee om te kijken naar je andere vriendschappen. Hoe zou je daar reageren?
 • Geef nooit ongevraagd advies. Zelfs als je buddy er zelf om vraagt, kan je best eerst vragen wat hij of zij zelf al gedaan of aan gedacht heeft, of naar de toekomst toe van plan is. Eerst de wijsheid van je buddy exploreren voor je je eigen wijsheid inbrengt. Zo vermijd je ook om advies te geven dat je buddy zelf al bedacht of geprobeerd heeft. In plaats van advies te geven, kan je altijd doorvragen. Daardoor krijgt je buddy zelf een duidelijkere kijk op de situatie.
 • Jouw aanwezigheid laat je buddy een andere manier van leven zien. Zo toon je dat het ook anders kan, zonder uit te spreken dat dit beter is.
 • Ook waardering is een oordeel. Pas op met complimenten en positieve bevestiging, zeker teveel kan schadelijk zijn.