Overzicht thema “Hoe breng ik mijn dag door?” – Kempen

Ontmoetings- en dienstencentra

In heel wat Kempense gemeenten bestaan ontmoeting- en dienstencentra, waar allerhande activiteiten worden georganiseerd. Ze zijn erg laagdrempelig en houden rekening met de behoeften op het vlak van ontmoeting en ontspanning. De website van de gemeente geeft je een duidelijk overzicht van de mogelijkheden. Wij geven er alvast een aantal mee.

Geel

  • Komie Geire is een dienstencentrum waar alle Olenaars terecht kunnen voor allerhande activiteiten, workshops, ontmoetingsmomenten en het sociaal restaurant.
  • Den Alleman is een buurtcentrum voor alle bewoners van kwetsbare buurten in Geel. Het huis is gelegen in het Velleke. In het centrum vind je een praatcafé en gaan verschillende activiteiten door, georganiseerd door vrijwilligers. Het team van wijkwerkers van het Sociaal Huis heeft hier zijn werkplek.
  • Den Echo is een ontmoetingsruimte waar je voor een kleine prijs iets kan drinken. Daarnaast vinden er allerhande activiteiten plaats zoals linedance en wordt hier ook het sociaal restaurant, de broodbedeling en nog veel meer georganiseerd. Activiteiten voor iedereen toegankelijk.
  • Dienstencentrum Luysterbos Hier kan je elke middag warm eten voor 8 euro (6,5 euro met een vrijetijdspas). Daarnaast kan je deelnemen aan allerhande activiteiten zoals kaarten, bingo, petanque en rummikub.
  • Ontmoetingscentrum Den Babbelaar: Je kan in dit centrum in Laakdal deelnemen aan activeiten of vrijblijvend langskomen voor een babbel. De meeste activiteiten vinden op dinsdagvoormiddag plaats. Voor de rest kan je binnen voor een vrij bezoekje op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag tussen 9 en 12 u. Woensdagnamiddag is het open tussen 14u en 16 u.

Stadsregio Turnhout

Cursussen en opleidingen

Basiseducatie Kempen: Hier kan je verschillende cursussen volgen rond computer, rekenen, papierwerk, taal en budgetteren. De lessen zijn gratis maar er kan een bijdrage gevraagd worden voor kopies of boeken. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Verenigingen tegen armoede en sociale uitsluiting

Heel wat verenigingen tegen armoede en sociale uitsluiting organiseren regelmatig culturele uitstappen voor mensen in armoede aan een verminderd tarief. 

Kinderen en jongeren

Voor het aanbod van diensten voor kinderen en jongeren, verwijzen wij graag naar de gemeentelijke websites. Hier zijn immers grote verschillen op te tekenen per gemeente.

Wij geven je alvast een overzicht van het aanbod in Geel en zullen de lijst gaandeweg verder aanvullen.

  • De speelfabriek is een vakantiewerking met ervaren animatoren ondersteund door medewerkers van de jeugddienst. Er wordt steeds met een bepaald thema gewerkt met activiteiten voor elke leeftijd. Er wordt een evenwicht voorzien tussen sport, creativiteit, avontuur, …. Om deel te nemen moet je minstens 2 weken voor de eerste activiteit aanmelden via het digitaal loket van de stad Geel.
  • Playmobiel: Gratis spelmomenten in de verschillende parochies van Geel. De data worden bekend gemaakt in het infoblad van Geel, de facebookpagina en website.
  • Den Bogaard: Binnen Jeugdcentrum De Bogaard zijn een aantal werkingen en diensten terug te vinden die specifiek gericht zijn op de Geelse jeugd: de jeugddienst, jeugdhuis De Vonk, de speelfabriek, JAC, Leerboerderij.
  • Peuterspeelpunt: Een peuterspeelpunt is een ontmoetingsplek voor kinderen van 0 tot 3 jaar en hun ouders, grootouders, oppassers,… . Je kan samen met je kind spelen of praten met de andere aanwezigen. Het peuterspeelpunt is gratis. Er zijn steeds 2 begeleiders aanwezig.

Raadpleeg de website van de gemeente om je te informeren over de diensten voor kinderen en jongeren in de andere gemeenten.

 

 

 

Avatar

vzw ArmenTeKort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Avatar

Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>