Overzicht thema “Inkomen” – Kempen

Zoek je werk?
 • Ga eens langs bij de Werkwinkel. Daar is altijd iemand die je verder helpt als je werkloos bent of werk zoekt. In elke Werkwinkel is een kantoor van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Schrijf je daar in als werkzoekende. Daarna onderzoekt de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) of je recht hebt op stempelgeld en berekent dan het juiste bedrag. Om recht te hebben, moet je al genoeg gewerkt hebben. Schoolverlaters gaan ook best naar de Werkwinkel. Zij kijken of je recht hebt op een wachttijd en of je na 12 maanden recht hebt op een uitkering. 
 • Ga naar een interimkantoor in de buurt. Spring binnen en zeg dat je (tijdelijk) werk zoekt. Ga elke morgen langs om werk te vragen.
 • WEB (kort voor werkervaringsbedrijven) begeleidt mensen zonder werk die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij houden zich vooral bezig met het traject voor de zoektocht naar werk door de mogelijkheden, vragen en vaardigheden van hun ‘klanten’ in kaart te brengen. WEB heeft daarnaast ook een opleidingscentrum en zorgt voor ervaring op de werkvloer. Zo heeft WEB een eethuis en een kringwinkel en organiseren ze opleidingstrajeten in administratie, onderhoud, recuperatie en verkoop van pc’s en nog veel meer.
Werkloosheidsuitkering

Als je recht hebt op een werkloosheidsuitkering wordt je stempelgeld uitbetaald door de Hulpkas of door 1 van de 3 vakbonden. Dat kan je zelf kiezen.

Hulpkas: Hier kan je gratisch inschrijven

Vakbond: Bij de vakbond moet je lid zijn. Hiervoor wordt een maandalijkse bijdrage gevraagd afhankelijk van de sector waarin je werkt (min. 12 euro). Als je 3 maanden na elkaar werkloos bent, betaal je minder. Ook als je steun krijgt van het OCMW, is de bijdrage kleiner.

 • ABVV
 • ACV
 • ACLVB
Uitkering voor ziekte en invaliditeit

Wie werkt of werkloos is, kan ziek worden of in het ziekenhuis belanden. Je kan dan een uitkering voor ziekte krijgen omdat je geen loon of werkloosheidsuitkering meer krijgt. Verwittig eerst je werkgever, of als je werkloos bent je vakbond of de hulpkas. Er zijn 2 voorwaarden om een ziekte-uitkering te krijgen: je moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds en je moet een adres hebben om post te ontvangen.

Hoe verloopt de aanvraag? Bij het ziekenfonds krijg je een aangifteformulier dat je laat invullen door je dokter. Stuur dat formulier binnen de 48 uur naar je ziekenfonds t.a.v. de adviserende geneesheer. Stuur het formulier met De Post (je hoeft er geen postzegel op te kleven). Belangrijk is dat je dit op tijd opstuurt want anders krijg je geen uitkering! De datum van de poststempel is zeer belangrijk! Het ziekenfonds stuurt je enkele papieren terug. Vul ze in en stuur ze terug. Kan je de papieren niet zelf invullen? Ga dan langs bij je ziekenfonds. Het ziekenfonds beslist of je een uitkering krijgt. Als je die krijgt, kan de adviserende geneesheer je uitnodigen voor een controle. Ga daar zeker naartoe. Als je dat niet doet, verlies je je uitkering. Ben je genezen? Laat dat weten aan je ziekenfonds. Stuur het kaartje van werkhervatting ingevuld op. Verwittig ook je werkgever (of de vakbond of de hulpkas als je werkloos bent). Blijf je langer dan 1 jaar ziek? Dan kan je een invaliditeitsuitkering krijgen. Vraag hier meer uitleg over bij je ziekenfonds.

Leefloon OCMW

Mensen die niet werken, krijgen meestal een vervangende uitkering zoals werkloosheid-, ziekte- of invaliditeitsuitkering. Wie hier geen recht op heeft, kan een leefloon aanvragen bij het OCMW. Hoeveel bedraagt het leefloon (per maand)? Cijfers juni 2016:

 • Alleenstaande: 910,52 euro
 • Samenwonende: 607,01 euro
 • Gezinshoofd met minstens 1 kind ten laste 1.254,82 euro

Hoe vraag je een leefloon aan? Ga naar een sociaal huis van het OCMW en gemeente. Je mag altijd iemand meenemen die je vertrouwt! Leg aan de maatschappelijk werker van het OCMW uit dat je geen inkomen hebt. Het OCMW doet een sociaal onderzoek naar je leefsituatie en financiële problemen. Ook mensen zonder adres kunnen een leefloon krijgen.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een leefloon:

 • Je moet werkelijk in België verblijven
 • De Belgische nationaliteit hebben ofwel EU-burger zijn, ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister, erkende vluchteling of staatsloos zijn.
 • Niet beschikken over toereikende bestaansmiddelen en niet in staat zijn om deze bestaansmiddelen te verschaffen
 • Je moet werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
 • Je moet je rechten laten gelden op de uitkeringen waarop je volgens de sociale wetging aanspraak kan maken.

Wat als je geen leefloon krijgt?  Het OCMW zal altijd proberen je te helpen. Je kan financiële steun krijgen, bonnen voor eten in een sociaal restaurant, een voorlopige woonst, enz. Maar ze helpen je enkel als het écht nodig is. Ga je niet akkoord met de beslissing van het OCMW? Dan kan je naar de Arbeidsrechtbank stappen. Die onderzoekt je aanvraag dan helemaal opnieuw. Dat is gratis! Ook je advocaat is gratis! Als er iets aan je situatie verandert, kan je steeds een nieuwe aanvraag doen, ook al werd je vorige aanvraag geweigerd.

Avatar

vzw ArmenTeKort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Showing 1 comments

Avatar

Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>