Overzicht thema “Juridische hulp en sancties” – Zuiderkempen

Juridisch advies voor iedereen
  • Je kan bij het Sociaal Huis van jouw gemeente terecht voor juridisch advies. Ook bij het vredegerecht kan je advies inwinnen.
  • Op de Balie van Turnhout kan iedereen voor een eerste juridisch advies terecht op de zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand. Dit zijn vragen zoals: Moet ik antwoorden op een brief?, In welke richting moet ik verder?, Moet ik aanwezig zijn op de zitting?, enzoverder. Dit advies is gratis. De bureau voor juridische bijstand organiseert vergoedingen door de Belgische staat voor presstaties van de aangestelde advocaat. Hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. In sommige gevallen moet je een premie betalen.
  • Justitiehuis: In het justitiehuis kan je gratis informatie en een eerste advies van een advocaat inwinnen? Indien nodig wordt er doorverwezen naar andere diensten of organisaties.
  • De rechtenverkenner geeft een online overzicht van sociale rechten voor kwetsbare groepen (ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden). Je vindt er een lijst van premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie … vanuit federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.
  • Helder Recht is een sociale organisatie die dagelijks werkt aan de verstaanbaarheid en toegankelijkheid van het recht. Via hun website, een telefonische adviesdienst en verschillende opleidingen en publicaties verspreiden ze de toegang tot bruikbare, relevante en steeds actuele juridische informatie op vlak van familie, wonen, geld, werk, vreemdelingen, sociale bescherming en justitie.
Juridische bemiddeling
  • Moderator ondersteunt als forum voor herstelrecht en bemiddeling de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven, en eventueel hun omgeving.

vzw ArmenTeKort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>