Overzicht thema “Juridische hulp en sancties” – Zuiderkempen

Juridisch advies voor iedereen
  • Je kan bij het Sociaal Huis van jouw gemeente terecht voor juridisch advies. Ook bij het vredegerecht kan je advies inwinnen.
  • Op de Balie van Turnhout kan iedereen voor een eerste juridisch advies terecht op de zitdagen van de juridische eerstelijnsbijstand. Dit zijn vragen zoals: Moet ik antwoorden op een brief?, In welke richting moet ik verder?, Moet ik aanwezig zijn op de zitting?, enzoverder. Dit advies is gratis. De bureau voor juridische bijstand organiseert vergoedingen door de Belgische staat voor presstaties van de aangestelde advocaat. Hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. In sommige gevallen moet je een premie betalen.
  • Justitiehuis: In het justitiehuis kan je gratis informatie en een eerste advies van een advocaat inwinnen? Indien nodig wordt er doorverwezen naar andere diensten of organisaties.
Juridische bemiddeling
  • Moderator ondersteunt als forum voor herstelrecht en bemiddeling de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven, en eventueel hun omgeving.

vzw ArmenTeKort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>