Omgaan met de slachtofferrol

Iemand die de slachtofferrol aanneemt is er zich niet van bewust dat hij/zij de touwtjes van zijn/haar leven zelf in handen heeft. Bij het uitblijven van een gewenst resultaat kijkt deze persoon naar zijn/haar omgeving en houdt deze aansprakelijk voor het falen. Veel mensen zitten, zonder dat ze dat zelf door hebben, in een slachtofferrol. Waarom doen we dit?

Het is een vorm van escapisme, nl. geen verantwoording willen nemen voor de koers van het eigen leven. Door het eigen onderdeel niet in te zien kunnen mensen de eigen onbewuste illusies in stand houden, hoeft  men niet de eigen onjuiste interpretaties en aannames te checken en hoeft men niet naar de ander te luisteren of te overleggen. Iemand die in een slachtofferrol zit, voelt zich aangevallen, gekwetst, niet begrepen, gesteund, boos en zit vol negativiteit waardoor hij/zij vaak klaagt. Hoe ga je hier, als buddy van iemand in armoede, mee om als je hier tegen aan loopt.

Als buddy tracht je de ander tot inzichten te brengen om zijn slachtofferrol los te laten. Probeer zijn aandeel in een bepaalde situatie duidelijk te laten zien. Zodra je je eigen aandeel kent, ken je ook het aandeel van de andere actoren. Uit de slachtofferrol komen is de persoon in armoede terug verantwoording laten nemen voor zichzelf. Kortom, je wil de passieve houding omplooien tot een actieve, positieve attitude.

Wat je kan doen in buddyschap is de slachtofferrol bespreekbaar maken, de confrontatie aangaan, communiceren en aangeven hoe jij zijn rol, inzichten en gedachten ervaart als buitenstaander. Langzaam maar zeker zal de ander kritisch naar zichzelf kijken en beseffen dat het heft wel degelijk in zijn/haar handen ligt. Door in een tweede stap in te zetten op zijn/haar krachten zal de ander ook daadwerkelijk acties ondernemen.

Kortom, de essentie van het doorbreken van de slachtoffer rol bestaat erin om het oude patroon van negatieve gedachten en gedrag, gekenmerkt door ‘ik ben nu eenmaal zo’, te doorprikken. In een tweede stap kan de persoon in armoede, op basis van zijn krachten, daadwerkelijk de verandering doorvoeren die hij/zij wil in zijn/haar leven.

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>