Omgaan met relatiebotsingen

Mensen zijn sociale dieren. Al ons gedrag is er gericht op om ons kenbaar te maken aan onze omgeving. Laat ons even stilstaan bij die communicatie: mensen kunnen elkaar onbedoeld erg laten schrikken of kwaad maken. Irritatie kan ontstaan. In sommige situaties kan je het gedrag van de andere niet waarderen of begrijpen. Even stilstaan bij deze ‘botsingen’ kan zeer leerrijk zijn. Volgende stappen kunnen je hier bij helpen:

 • Wie was de betrokkene?

  Wie was betrokken bij de botsing en wat is zijn/haar leeftijd, geslacht, sociale klasse, culturele/etnische achtergrond, beroep, religie, gezinssamenstelling, gezondheid etc.? Deze vragen doen je even stilstaan bij de achtergrond van je gesprekspartner.

  1.

 • Aandeel van je eigen gedrag

  Hoe zie je je eigen aandeel in de botsing? Welk gedrag vertoonde je? Welke emoties en gedachten had je? Welke onderliggende waarden en normen triggerde dit? Het is daarbij belangrijk om je te realiseren dat jouw waarden en normen voor jou waardevol zijn, maar dat dit niet de enige manier is van kijken. Ieder mens beleeft de dingen op z’n eigen manier en een altijd geldende waarheid bestaat dus niet. Hoewel we meestal de neiging hebben om eerst naar de ander te kijken, is het belangrijk om daarnaast ook te ontdekken wat je zélf belangrijk vindt.

  2.

 • Aandeel van de ander

  Nadat je je eigen verhaal over de botsing hebt uitgeplozen, richt je de blik op de ander. Wat deed je buddy precies en welke emoties vertoonde hij/zij? Ook hier probeer je te bedenken welke waarden, normen of omstandigheden het gedrag en de emoties kunnen verklaren. Bedenk ook dat jijzelf weliswaar de situatie bewust als een botsing hebt ervaren, maar dat dit niet voor de ander hoeft te gelden.

  3.

 • Bespreek de botsing met de ander

  Ga in gesprek met je buddy. Geef aan dat jij die bewuste situatie als botsing hebt ervaren en vertel over je bedenkingen. Laat ook ruimte aan je buddy om zijn bevindingen te benoemen.

  Men hoeft hierbij niet hetzelfde te denken of voelen over een situatie: het is niet erg om van mening te verschillen. Wel zouden botsingen bespreekbaar moeten zijn binnen jullie vriendschapsrelatie.

  4.

 • Leer uit je botsingen

  In de laatste stap gaan we vasthouden aan de leerervaringen, die je als individu of als duo hebben gehad. Probeer te zien welk gedrag eventueel gewijzigd kan worden om botsingen in de toekomst te vermijden zodat jullie een fijne, open relatie kunnen opbouwen.

  5.

Leren uit botsingen is een voorbeeld hoe er over de relatie of de communicatie binnen de relatie gesproken kan worden. Er wordt met andere woorden een analyse gemaakt over de verbinding tussen twee personen. Dit kan zowel intern gebeuren waarbij je je zelf evalueert over de communicatie met anderen als extern waarbij je de communiatie bespreekt met de ander.

 

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>