Omgaan met verslaving

Verslaving is een voortdurende, dwangmatige drang om een psycho-actief middel te gebruiken, met de onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden, ondanks de (toekomstige) negatieve gevolgen die het gebruik van deze middelen met zich meebrengt. We geven enkele tips mee:

 • Doorverwijzen

  Gezien de complexiteit van de alcohol- en drugproblematiek is een snelle en definitieve oplossing niet steeds realistisch. Vaak is een doorverwijzing nodig naar andere gespecialiseerde voorzieningen. Er zijn in Vlaanderen heel wat voorzieningen die werken rond verslavingsproblematiek. Hieronder een oplijsting van de voorzieningen die je hieromtrent in Antwerpen kan vinden.

  Druglijn

  MSOC Free Clinic

  Plug-INN

  Dagcentrum de Sleutel

  VAGGA Verslavingszorg

  Spuitenruil Antwerpen

  1.

 • Los niet de nadelen van de verslaving op

  Mensen komen pas in beweging als zij met de nadelen van hun gebruik worden geconfronteerd. Als jij alles accepteert of oplost, maakt dat het voor de verslaafde gemakkelijker wordt om het gebruik voort te zetten.

  Maak er geen gewoonte van om alle nadelen van het gebruik op te lossen. Immers, als je dit wel doet dan zal de gebruiker de negatieve gevolgen ervaren, zodat hij/zij geen reden ziet om te denken aan stoppen.

  2.

 • Veroordeel niet

  U bent verontwaardigd, beledigd, teleurgesteld, kwaad. Dat mag. Sterker nog: u hebt er recht op. Waar het om draait is wat u met die gevoelens doet. Het openlijk veroordelen van overmatig of problematisch gebruik wekt verzet op. Het stellen van confronterende vragen leidt tot spanningen.

  Achter de verdediging van de gebruiker gaan zitten vaak gevoelens van angst voor verandering en schaamtegevoel. Deze aanpak zal de buddyrelatie niet ten goede komen: het zorgt er voor dat het wederzijdse vertrouwen een deuk krijgt.

  3.

 • Zoek zelf steun

  Praat met anderen over de problemen van je buddy, zodat je dit zelf ook constructief een plaats kan geven.   

  4.

 • Stel grenzen

  Bent u op de een of andere manier belangrijk voor de gebruiker, maak dan duidelijk wat u wel en niet aanvaardt. Communiceer duidelijk wanneer er, naar uw aanvoelen, grenzen overschreden zijn.

  5.

 • Kijk voorbij het drank- en/of druggebruik

  Achter misbruik-/gebruikgewoonten gaan vaak angsten, ongenoegens, problemen en schuldgevoelens schuil. Er moet dus geprobeerd worden om andere oplossingen te vinden voor deze gevoelens. De gebruiker moet daar een actieve rol in spelen. Want alleen dan kan hij/zij weer zelfvertrouwen opbouwen en verandering inzetten.

  6.

 • Laat de gebruiker weer positief over zich denken

  De meeste problematische gebruikers denken negatief over zichzelf.

  Wees u ervan bewust dat de buddy ook een gevecht met zichzelf voert. En dat hij deze innerlijke strijd kanaliseert naar zijn omgeving. Overstelp hem daarom niet met nog meer verwijten. Blijf je respectvol opstellen en hem/haar op zijn krachten aanspreken, hoe moeilijk dat soms ook is.

  7.

 • Bied perspectief

  Een probleemgebruiker kan zich een leven zonder het middel niet meer voorstellen. Hij weet wat bij  stoppen of minderen op de loer ligt: onzekerheid, angst, zenuwen, etc.

  Geen prettig vooruitzicht. Die onzekerheid moet weggenomen worden. Want door angst voor een toekomst zonder middelengebruik/-misbruik laten mensen zich niet behandelen. Het moet hem/haar duidelijk worden dat problemen op te lossen zijn en in elk geval dragelijk gemaakt kunnen worden.

  Daarvoor is zonodig allerlei hulp beschikbaar. Hulp die uiteindelijk ook uitzicht biedt op een herstel van relaties met de omgeving, een verbeterde gezondheid, een leven zonder angst en vooral met meer rust. Probeer dit inzicht bij de kanszoekende buddy te laten doordringen.

  8.

 • Neem de weerstand tegenover de hulpverlening weg

  Veel mensen, ook niet-gebruikers, hebben verkeerde ideeën over hulpverlening. Ze denken bijvoorbeeld dat je altijd in een kliniek opgenomen moet worden. Dat een behandeling je niets kan bijbrengen. Dat een ‘echte gebruiker’ niet te helpen is.

  Zulke opvattingen kunnen het kiezen voor een behandeling in de weg staan. Echter hebben we in Vlaanderen niet voor niets een uitgebreide, vertrouwelijke en zeer professionele hulpverlening. En een eerste kennismaking kan al veel weerstand wegnemen.

  9.

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>