Ongelijkheid: Een beest met vele koppen.

The defining challenge of our time’

In december 2013 hield Obama een pleidooi voor het  ‘Center for American Progress’ met als thema ‘ongelijkheid’. Hij pleitte voor een verhoging van het minimumloon en rechtvaardige verloning in het bijzonder. Zijn speech kwam onder hevige kritiek te staan, zelfs door zijn eigen Democratische Partij. Wanneer de president van de Verenigde Staten ‘ongelijkheid’ als thema kiest voor een redevoering, is het duidelijk dat er iets aan de hand is. Ongelijkheid houdt de mensen bezig.

Barack Obama: ‘Income inequality is a defining challenge’
Ongelijkheid, wat is het?

Ongelijkheid is een complex begrip. Het eerste waar we spontaan aan denken is financiële ongelijkheid, maar het betreft ook verschillen in scholing, voeding, cultuur, participatie, enzovoort. Al deze factoren kunnen op ongelijke kansen wijzen. Al decennia woedt de discussie over hoe we ongelijkheid op een accurate manier kunnen meten.

Ongelijkheid is niet alleen een financiële issue, het handelt ook over het al dan niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en al diens facetten.Niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, brengt stress, armoede, een gevoel van machteloosheid en onveiligheid met zich mee. Ongelijkheid is dus een beest met vele koppen.

We halen er even een ‘expert’ bij, Tommy Bengtsson, professor in demografische en economische geschiedenis, haalt het concept ‘levensstandaard’ aan. Hij definieert het begrip als de mogelijkheid om kortetermijncrisissen te overwinnen en kansen te verhogen, waarbij inkomen en prijzen de essentiële rol spelen. 

Wie weinig inkomen heeft, is daar ‘kwetsbaar’ voor. Deze mensen hebben doorgaans weinig mogelijkheden om tijdelijk of structureel moeilijke momenten door te komen zoals ziekte, werkloosheid of een ongeval. Zij kunnen veelal geen spaargeld opzijleggen, geen verzekeringen afsluiten, amper een beroep doen op gezinssolidariteit en evenmin hun kinderen naar school sturen of hen extra stimuleren via boeken of toneelbezoek. Wie geld heeft kan dat wel. Bovendien kunnen ze beroep doen op hun netwerk om jobs, woningen en kredieten te bekomen. Kortom, of we het nu graag hebben of niet, geld is cruciaal in het leven en is dus een belangrijk aspect als het over ongelijkheid gaat.

—————————————————————————-

Meer lezen?

Schuermans, G., Een jaar in de wereld van ongelijkheid, 2015, Samenlevingsopbouw Vlaanderen & EPO, 226. 

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>