Overzicht thema “Adres en identiteitskaart”

Inschrijven

De identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Je kan er je nationaliteit en identiteit mee aantonen. Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart uitgereikt door de dienst Bevolking van de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om de identiteitskaart altijd bij te hebben. Het is ook wettelijk vastgelegd wanneer u verplicht bent om uw identiteitskaart te tonen. Wie niet in orde is met zijn papieren of geen adres heeft, geraakt vroeg of laat in de problemen: je ontvangt geen post, krijgt geen uitkering of kindergeld, je kan niet aansluiten bij een ziekenfonds, enz. En je kan ambtelijk worden afgeschreven. Dan sta je niet meer in het bevolkingsregister ingeschreven en geraak je met niks in orde. Zo worden je problemen alleen maar groter.

Ben je niet in orde met je papieren? Vraag hulp aan het OCMW.

Verander je van adres? Laat het dan weten aan alle officiële instanties, zoals de burgerlijke stand, het ziekenfonds, de VDAB en de RVA, de vakbond, je energieleverancier, enz.

Heb je een vast adres? Maak een afspraak op het districtshuis of stadskantoor. Dit kan telefonisch, via internet of ter plaatse. Meld je aan bij het loket van de burgerlijke stand. Geef je adres door en laat je inschrijven. Enkele dagen of weken nadien komt de wijkagent controleren of je er echt woont.

Heb je geen vast adres? Dan zijn er drie oplossingen:

  • Leef je op straat? Ga naar het OCMW en vraag een referentieadres aan. Dat kan als je dakloos en ambtelijk afgeschreven bent en begeleid wil worden door het OCMW. Je moet regelmatig je post ophalen in het sociaal centrum.
  • Vraag een referentieadres aan bij een privépersoon. Dat kan enkel als die persoon akkoord is dat je zijn adres gebruikt.
  • Verblijf je in een verblijfscentrum voor thuislozen, de gevangenis of een psychiatrisch ziekenhuis? Vraag dan of je daar voorlopig een verblijfadres krijgt. Je wordt dan tijdelijk ingeschreven op dat adres. Dit kan niet in alle instellingen.
Identiteitskaart verloren?

Je identiteitskaart verloren of werd ze gestolen? Ga naar de politie. De politie geeft je een ‘attest van verlies of diefstal’. Daarmee kan je een nieuwe identiteitskaart aanvragen in het districtshuis of het stadskantoor. Meld je aan bij het loket van de bevolkingsdienst. Heb je geen adres, ga dan naar het dichtstbijzijnde OCMW.

Postadres

Heb je geen vaste verblijfplaats of geen referentieadres? Zorg dan toch voor een adres om post te ontvangen. Zo mis je geen belangrijke berichten van bv VDAB, RVA, vakbond of ziekenfonds. Je kan je post laten opsturen naar vrienden of familie, een postbus of inloopcentrum de Vaart of de Steenhouwer.

 

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Avatar

Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>