Overzicht thema “Eigen woning”

Sociale woning
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen. In Antwerpen zijn er drie maatschappijen voor sociale woningen: de ideale woning, ABC, en Woonhaven Antwerpen. Wie daar wil wonen, moet zich eerst kandidaat stellen.
  • Stel je kandidaat bij 1 maatschappij. Vraag hen om je inschrijving naar de andere 2 door te sturen.
  • Je krijgt eerst een uitnodiging voor een gesprek.
  • Om je in te schrijven, moeten eerst al je papieren in orde zijn. Je moet informatie geven over je gezin, je inkomen, of je invalide bent, of je als anderstalige Nederlands wil leren en bereid bent om je in te burgeren, enzovoort. De sociale huisvestingsmaatschappij helpt je om je inschrijving en al je papieren in orde te maken.
  • Als alles in orde is, krijg je een ontvangstbewijs en een inschrijvingsnummer. Je komt dan op de wachtlijst. Die is lang.
  • De huurprijs van een sociale woning hangt af van je inkomen.
 • Sociale Verhuurkantoren Antwerpen (SVKA) huurt woningen, appartementen en studios op de privémarkt en verhuurt ze door aan voordelig tarief aan mensen met een laag inkomen en aan mensen die in een slechte woonsituatie leven. Ze sluiten een huurcontract van lange duur af, geven advies over goed onderhoud van de woning en helpen bij kleine technische problemen. Voor de verhuurders garandeert het SVKA dat de huur betaalt wordt en de woning onderhouden blijft.
 • PASH is een bewonersorganisatie van actieve huurdersgroepen en individuen die zich inzet voor de rechten van sociale huurders.
Hulp als je een woning huurt
 • De huurdersbond is een belangvereniging van private en sociale huurders die juridisch advies verstrekken omtrent de huurwetgeving en helpen bij het oplossen van je huurvraag. Hiervoor moet je eerst lid worden (17 euro per jaar), maar je kan vragen om vermindering of gratis hulp als je een laag inkomen hebt. De eerste keer vragen ze je om persoonlijk langs te komen met je huurcontract. 
 • In een stedelijk woonkantoor kan je terecht met al je vragen over wonen in Antwerpen. Je krijgt er informatie over allerlei premies en tegemoetkomingen, over het inschrijven in een sociale woning, over huursubsidie. De medewerkers helpen je zelfs met het invullen van je aanvraagdossiers. Alle (toekomstige) huurders of eigenaars van een woning in Antwerpen zijn welkom. De dienstverlening is gratis. Er zijn zes woonkantoren in Antwerpen, adressen en openingsuren vind je hier.
 • Het OCMW helpt mensen met een laag inkomen die een woning willen huren. Ga langs bij het sociaal centrum in je buurt. Ze kunnen je mogelijks helpen met je huurwaarborg of een éénmalige installatiepremie om je huurwoning in te richten. De Energiecel van het OCMW helpt je als je problemen hebt met de betaling van je energiefactuur of met je energieaansluiting. Zij leggen contact met de sociale energieleveranciers (Eandis of Infrax). Je kan er ook terecht voor praktische tips over hoe je energie kan besparen. Via het OCMW kan je tenslotte informeren naar een gratis huishoudelijke energiescan van de Energiesnoeiers (Levanto).
 • Als je minstens 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning kan je een huurpremie aanvragen. De premie hangt af van de huurprijs van je woning en de grootte van je gezin. In Antwerpen krijg je 1/3 van de huurprijs tot maximum 136,01 euro + 22,67 euro per persoon ten laste. Let wel op: als je een huurpremie krijgt, mag je geen sociale woning weigeren. Meer informatie vind je op www.wonenvlaanderen.be.
Woonbegeleiding
 • Housing First is een proefproject dat huisvesting met woonondersteuning en psychosociale begeleiding aanbiedt in leegstaande sociale woningen. Het project richt zich tot chronisch dakloze mensen met meervoudige en complexe problematieken waar in het huidige aanbod onvoldoende passende opvang beschikbaar is. Het basisidee is eerst woonst aanbieden en vervolgens de nodige zorg voorzien die nodig blijkt in de loop van de begeleiding. In Antwerpen wordt dit project gecoördineerd door het CAW Antwerpen.
 • Het CAW biedt integrale woonbegeleiding in verschillende buurten in Antwerpen, waaronder begeleid wonen en preventieve woonbegeleiding ter voorkoming van uithuiszetting (op de sociale en private huurmarkt). In de loop van 2017 wordt deze begeleiding gaandeweg geïntegreerd in de werking van de sociale wijkteams vanuit de ambitie om nog preventiever te werken en actiever in de wijk aanwezig te zijn voor onthaal- en begeleidingsvragen.
Huisraad

Om alleen te wonen, heb je heel wat spullen nodig! Ondermeer in de Kringwinkels, bij het Leger Des Heils en bij de C-dienst vindt je gebruikte spullen in goede staat zoals stoelen &, tafels, bedden & beddengoed, kachels, gordijnen, keukenspullen, enz. 

In meubelhal PAX worden meubels hersteld en verkocht die aan het OCMW geschonken worden. Afhankelijk van je situatie kan je als OCMW-klant meubelen gratis of aan zeer lage prijzen krijgen. Je moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen. Vraag informatie aan je maatschappelijk werker in het sociaal centrum.

vzw ArmenTeKort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>