Overzicht thema “Gezondheid”

Naar de dokter

Kies een vaste huisarts voor jezelf en je gezin. Als je ziek bent, kan je huisarts je meestal helpen. Als hij dat niet kan, stuurt hij je naar een specialist of naar het ziekenhuis. Wil je naar een ziekenhuis, psychiatrische instelling of ontwenningskliniek? Ga dan eerst naar je huisarts voor een verwijsbrief. Dan gaat de opname sneller.

De huisarts kan je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhouden. Zo blijft hij altijd op de hoogte van je gezondheid en van alle behandelingen die je krijgt. Je moet daar eerst toestemming voor geven. Als je een GMD hebt, krijg je meer geld terug van je ziekenfonds. Daardoor wordt het dus goedkoper om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan.

Is het avond of weekend, en heb je dringend een dokter nodig? En kan je je huisarts niet bereiken? Bel dan naar de wachtdienst op 070/22 00 88. Dan krijg je de naam van een dokter in je buurt. Let op! Deze dokter moet je gewoon betalen.

Medische zorgen
 • Wijkgezondheidscentra (WGC) bieden medische hulpverlening in de vorm van het ter beschikking stellen van huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Als patiënt betaal je hier niet zelf voor een medisch consult.
 • Bij Dokters van de wereld mogen twee keer per week zieke mensen gratis naar de dokter. Iedereen die problemen ondervindt om aan zorg te geraken is welkom, maar je moet soms lang wachten tot je aan de beurt bent. De sociaal assistent helpt je om toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Doorverwijzing naar een psycholoog en specialist is mogelijk.
 • De consultatiebureaus van Kind en Gezin bieden (na afspraak) gratis preventief onderzoek en vaccinaties voor kinderen tot 3 jaar.
 • Geneeskunde voor het volk (GVHV) is een netwerk van groepspraktijken (met artsen, verpleegkundigen, diëtisten, kinesitherapeuten, enz) verspreid over gans België. Inschrijving is noodzakelijk, meer info via het onthaal.
 • Sociaal Steunpunt Gezondheid (SSG) is een laagdrempelig gezondheidscentrum voor mensen van de wijk, en zeker OCMW-cliënten. Zij kunnen er terecht met vragen over hun gezondheid of over toegang tot gezondheidszorg. De centra bieden ook informatie en tips over hygiëne en gezonde voeding, en de mogelijkheid voor een gratis douche of bad. Zo willen  ze binnen de wijk komen tot meer en betere samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Open maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 (zonder afspraak) en van 13u tot 15u30 (enkel op afspraak).
 • Zorgteam CAW Antwerpen. Heb je een kleine wonde of voel je je wat ziekjes? Er is steeds een verpleger die je gratis verzorgt. Op woensdag kan je er ook terecht voor pedicure en kapper.
 • Op de website vroedvrouwen.be kan je eenvoudig een vroedvrouw in je buurt vinden.
 • Luisterhuizen bieden mensen gratis, vrijblijvend en zonder afspraak een luisterend oor en een persoonlijk gesprek aan over wat hen bezig houdt: hun grote en kleine zorgen, eenzaamheid, verdriet, moeilijkheden thuis of op het werk of in hun relatie, incest, rouwverwerking, levensvragen, …
Hygiëne
 • De Biekorf CAW Antwerpen. Hier kan je gratis douchen en scheren.
 • Inloopcentrum De Vaart CAW Antwerpen. Hier kan je gratis douchen en scheren. Je kan er ook kleren wassen en strijken.
Verslaving
 • MSOC Free Clinic. Heb je problemen met illegale drugs (vooral heroïne)? Je kan er terecht met al je vragen over je gezondheid en psychologische en sociale begeleiding. Indien nodig kan je een methadonbehandeling opstarten. Als je een opname wil, wordt deze samen met jou gezocht.
 • Dagcentrum De Sleutel. Heb je problemen met illegale drugs? Je kan hier terecht voor een ambulante behandeling en steun om terug je plaats te vinden in de maatschappij. Indien nodig wordt je doorverwezen voor een opname.
 • VAGGA Verslavingszorg. Ambulante begeleiding voor problemen met alcohol, drugs of gokken. Je betaalt volgens je inkomen.
 • Antwerps Drug Interventie Centrum (ADIC). Heb je problemen met drugs of pillen? Je kan hier terecht voor een opname ter ontwenning of een behandeling. Je moet eerst bellen. Men stelt je dan enkele vragen. Pas dan ziet men of een opname mogelijk is.
 • Bovenstaande 4 organisaties hebben samen het Adviespunt Verslaving opgericht. Zij bieden consult aan iedereen die vragen heeft over verslaving in de breedste zin van het woord, zowel middelen- als gedragsverslaving.
 • Plug-INN richt zich op jongeren tussen 16 en 25 jaar die zich mogelijk in risicosituaties bevinden wat betreft druggebruik. Voor deze jongeren is de stap zetten naar de bestaande drughulp soms moeilijk. Het project biedt een kleinschalig, onvoorwaardelijk, anoniem informatie- en hulpverleningsaanbod.
 • DrugLijn. Je kan anoniem terecht bij de DrugLijn (via telefoon, mail, chat en skype) voor al je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken.
 • Spuitenruil Antwerpen. Als je drugs intraveneus gebruikt, doe je dat best zo veilig mogelijk. Gebruik altijd propere spuiten! En deel geen spuiten met anderen. Laat gebruikte spuiten nooit rondslingeren. Gooi ze ook niet zomaar weg. Dat kan gevaarlijk zijn voor anderen. Bij Spuitenruil kan je gebruikte spuiten gratis inruilen voor propere. Stop je gebruikte spuit in een spuitcontainer. Die kan je gratis krijgen. Heb je geen spuitcontainer bij de hand? Stop je spuit dan in een leeg frisdrankflesje dat dicht kan.
 • Anonieme Alcoholisten (AA) is een zelfhulpgroep voor mensen met een drankprobleem. Het is vaak moeilijk om tegen een alcoholverslaving te vechten. Wie steun wil van anderen, kan hier zijn ervaring, kracht en hoop met anderen delen. Er zijn verschillende groepen in Antwerpen die regelmatig samen komen. Deelname is gratis. Maak een afspraak om kennis te maken!
 • Narcotics Anonymous (NA) is een zelfhulpgroep voor mensen die problemen hebben met drugs en er willen mee stoppen. Het is vaak moeilijk om alleen te stoppen. In deze groep helpen mensen elkaar om vol te houden. De groep in Antwerpen komt bijna dagelijks samen, telkens op een andere plaats. Je moet vooraf geen afspraak maken. Je kan gewoon aansluiten. Deelname is gratis.
 • Al-Anon heeft in Vlaanderen verscheidene zelfhulpgroepen voor familieleden en vrienden van mensen met een drankprobleem. De deelwerking Alateen richt zich specifiek tot kinderen die lijden en/of problemen hebben door het drankgebruik van familie of vriend. 
Geestelijke gezondheid
 • Centrum geestelijke gezondheidszorg Andante biedt ambulante zorg aan personen of hun omgeving m.b.t. ernstige geestelijke gezondheidsproblemen. Ambulante zorg betekent dat cliënten niet worden opgenomen in onze voorziening maar de zorg aangeboden krijgen terwijl ze verder verblijven in hun normale leefsituatie. Er zijn meerdere locaties en verschillende teams voor jongeren, volwassenen en ouderen. Verder biedt Andante Instuif een centrum voor activiteiten en ontmoeting.
 • UPS & DOWNS vzw. Begeleiding van zowel de patiënt als diens partner en familieleden bij het omgaan met een manisch depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie. Een groep lotgenoten en ervaringsdeskundigen ontmoeten kan een belangrijke meerwaarde betekenen in het herstelproces. Samenkomst in het Cultureel Centrum Berchem elke derde woensdag van de maand (19u tot 22u, uitgezonderd juli & augustus). De website geeft aan welke onderwerpen er aan bod komen en welke activiteiten er verder worden georganiseerd (bv eerste zondag van de maand een groepswandeling).
Seksuele gezondheid
 • Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) is gespecialiseerd in tropische ziektes, SOA’s en HIV/aids. Je kan er ook terecht voor vaccinaties.
 • Helpcenter ITG biedt laagdrempelige raadplegingen aan rond seksuele gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen en mensen die een verhoogd risico hebben om hiv of soa’s op te lopen.
 • Sensoa Positief. Ben je seropositief of heb je HIV/aids? Je krijgt gratis informatie en steun. Je vindt er misschien een lotgenoot om je te helpen als het moeilijk gaat. Je kan er mee praten over wat je bezig houdt, of als je oplossingen zoekt voor discriminatie, enz. Alles gebeurt in vertrouwen. Als je dat wil, gebeurt alles anoniem.
Ziekenfonds

Word lid van een ziekenfonds. Als je naar de dokter moet, betaalt het ziekenfonds het grootste deel van je kosten terug. Ze doet dat enkel voor haar leden. Elk ziekenfonds heeft ook een sociale dienst. Daar krijg je info en advies over mogelijke hulp, huisvesting, persoonlijke problemen, enzovoort.

Hoe word je lid van een ziekenfonds? Kies zelf je ziekenfonds en ga er langs. Neem je identiteitskaart mee. Heb je die niet? Neem dan een ander officieel papier mee om aan te tonen wie je bent. Was je vroeger al lid? En heb je daar nog papieren van? Neem die dan ook mee.

Lukt het niet om lid te worden van een ziekenfonds? Ga naar een sociaal centrum van het OCMW, zij zoeken een oplossing. Heb je geen papieren? Ga dan voor een ‘medische waarborg’ naar het OCMW. Zij onderzoeken of je er recht op hebt.

Avatar

vzw ArmenTeKort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Avatar

Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>