Overzicht thema “Inkomen”

Zoek je werk?
  • Ga naar een Werkwinkel. Daar is altijd iemand die je verder helpt als je werkloos bent of werk zoekt. In elke Werkwinkel is een kantoor van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Schrijf je daar in als werkzoekende. Daarna onderzoekt de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) of je recht hebt op stempelgeld en berekent dan het juiste bedrag. Om recht te hebben, moet je al genoeg gewerkt hebben. Schoolverlaters gaan ook best naar de Werkwinkel. Zij kijken of je recht hebt op een wachttijd en of je na 9 maanden recht hebt op een uitkering. In elke Werkwinkel is er ook een kantoor van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) voor wie enkele uren per week wil werken. Je moet daarvoor a) minstens 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, of b) 6 maanden uitkeringsgerechtigd werkloos zijn of c) een leefloon krijgen.

Werkwinkels:

Noord
Zuid
Borgerhout
Deurne
Centrum
Berchem
Ekeren
Hoboken-Kiel
Merksem
Linkeroever

Vondelstraat 15 2060 Antwerpen
Brederodestraat 188 2018 Antwerpen
Eliaertstraat 20-24 2140 Borgerhout
Turnhoutsebaan 155-157 2100 Deurne
Kipdorp 49 2000 Antwerpen
Belpairestraat 20 2600 Berchem
Kloosterstraat 11 2180 Ekeren
Kapelstraat 24 – 28 2660 Hoboken
Komiteitstraat 48 – 52 2170 Merksem
Verbrandendijk 106/2 2070 Zwijndrecht

03 217 42 60
03 260 75 10
03 270 78 40
03 360 28 60
03 203 47 30
03 280 10 50
03 546 73 10
03 897 18 70
03 641 43 40
03 210 98 10

  • Antwerps Netwerk Arbeidszorg (ANA)Krijg je een leefloon van het OCMW? Of een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Geraak je niet aan het werk omdat het te zwaar is? Dan kan je misschien terecht bij ANA. Zij bieden werk aan dat je aankan. Iedereen kan een aanvraag doen. ANA helpt je hierbij. Om te mogen beginnen, moet je toestemming hebben van de instelling die je uitkering uitbetaalt (OCMW, ziekenfonds of RVA).
  • Interim-kantoor. Voor wie (tijdelijk) werk zoekt. Je kan je overal inschrijven.
    Ga gewoon even langs en zeg dat je (tijdelijk) werk zoekt. Ga elke morgen langs om werk te vragen.
Werkloosheidsuitkering

Als je recht hebt op een werkloosheidsuitkering wordt je stempelgeld uitbetaald door de Hulpkas of door 1 van de 3 vakbonden. Dat kan je zelf kiezen.

Uitkering voor ziekte en invaliditeit

Wie werkt of werkloos is, kan ziek worden of in het ziekenhuis belanden. Je kan dan een uitkering voor ziekte krijgen omdat je geen loon of werkloosheidsuitkering meer krijgt. Verwittig eerst je werkgever, of als je werkloos bent je vakbond of de hulpkas. Voorwaarden om een ziekte-uitkering te krijgen:

  • Je moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds.
  • Je moet een adres hebben om post te ontvangen.

Hoe verloopt de aanvraag? Bij het ziekenfonds krijg je een aangifteformulier dat je laat invullen door je dokter. Stuur dat formulier binnen de 48 uur naar je ziekenfonds t.a.v. de adviserende geneesheer. Stuur het formulier met De Post (je hoeft er geen postzegel op te kleven). Belangrijk is dat je dit op tijd opstuurt want anders krijg je geen uitkering! De datum van de poststempel is zeer belangrijk! Het ziekenfonds stuurt je enkele papieren terug. Vul ze in en stuur ze terug. Kan je de papieren niet zelf invullen? Ga dan langs bij je ziekenfonds. Het ziekenfonds beslist of je een uitkering krijgt. Als je die krijgt, kan de adviserende geneesheer je uitnodigen voor een controle. Ga daar zeker naartoe. Als je dat niet doet, verlies je je uitkering. Ben je genezen? Laat dat weten aan je ziekenfonds. Stuur het kaartje van werkhervatting ingevuld op. Verwittig ook je werkgever (of de vakbond of de hulpkas als je werkloos bent). Blijf je langer dan 1 jaar ziek? Dan kan je een invaliditeitsuitkering krijgen. Vraag hier meer uitleg over bij je ziekenfonds.

Leefloon van het OCMW

Mensen die niet werken, krijgen meestal een vervangende uitkering zoals werkloosheid-, ziekte- of invaliditeitsuitkering. Wie hier geen recht op heeft, kan een leefloon aanvragen bij het OCMW. Hoeveel bedraagt het leefloon (per maand)? Cijfers september 2013:

  • Alleenstaande: 817,36 euro
  • Samenwonende: 544,91 euro
  • Gezinshoofd met minstens 1 kind ten laste 1089,82 euro

Hoe vraag je een leefloon aan? Ga naar een sociaal centrum van het OCMW. Je mag altijd iemand meenemen die je vertrouwt! Leg aan de intaker van het OCMW uit dat je geen inkomen hebt. Het OCMW doet een sociaal onderzoek om te weten hoe je leeft. Geef een eerlijk antwoord op al hun vragen. Ook mensen zonder adres kunnen een leefloon krijgen. 

Wat als je geen leefloon krijgt?  Het OCMW zal altijd proberen je te helpen. Je kan financiële steun krijgen, bonnen voor eten in een sociaal restaurant, een voorlopige woonst, enz. Maar ze helpen je enkel als het écht nodig is. Ga je niet akkoord met de beslissing van het OCMW? Dan kan je naar de Arbeidsrechtbank stappen. Die onderzoekt je aanvraag dan helemaal opnieuw. Dat is gratis! Ook je advocaat is gratis! Als er iets aan je situatie verandert, kan je steeds een nieuwe aanvraag doen, ook al werd je vorige aanvraag geweigerd.

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>