Overzicht thema “Juridische hulp en sancties”

Juridisch advies voor iedereen

Je kan op verschillende plaatsen terecht voor juridische hulp, zoals vredegerechten of de sociale centra van het OCMW. Een overzicht vind je hier.

  • Advocatenlijn. Telefonische informatie en advies door een advocaat, alle onderwerpen, op 0471/40.66.02. Elke werkdag 16.30-18.00 uur, niet in juli en augustus.
  • Bureau voor juridische bijstand. Gratis informatie en een eerste advies door een advocaat, alle onderwerpen. Verdere doorverwijzing of aanstelling tweedelijnsadvocaat indien nodig. Mensen met een laag inkomen kunnen een pro deo advocaat aanvragen. Die werkt gratis of aan een goedkoop tarief. De dienst voorziet ook juridisch advies via zitdagen in heel wat verschillende organisaties (zoals ziekenfonds, vakbond of OCMW). Vraag ernaar!
  • Justitiehuis. Gratis informatie en een eerste advies door een advocaat, alle onderwerpen. Indien nodig verwijzen ze je door.
  • Het team levens- en gezinsvragen van het CAW kan je helpen met juridische vragen heeft ivm. personen- en familierecht.
  • PROGRESS Lawyers Network verzet zich tegen de afbraak van fundamentele rechten en vrijheden, met speciale aandacht voor de verdediging van syndicale en sociale rechten, en komt op voor een toegankelijke, betaalbare en democratische justitie.
  • De rechtenverkenner geeft een online overzicht van sociale rechten voor kwetsbare groepen (ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden). Je vindt er een lijst van premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie … vanuit federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.
  • Helder Recht is een sociale organisatie die dagelijks werkt aan de verstaanbaarheid en toegankelijkheid van het recht. Via hun website, een telefonische adviesdienst en verschillende opleidingen en publicaties verspreiden ze de toegang tot bruikbare, relevante en steeds actuele juridische informatie op vlak van familie, wonen, geld, werk, vreemdelingen, sociale bescherming en justitie.
Mensen zonder wettig verblijf

Mensen die (nog) niet de juiste papieren hebben om in België te mogen wonen, kunnen gratis juridische info en advies krijgen op volgende diensten.

Juridische bemiddeling

Moderator ondersteunt als forum voor herstelrecht en bemiddeling de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven, en eventueel hun omgeving.

Sancties

Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Je kan een GAS-boete krijgen voor overtredingen op de algemene politieverordening van de gemeente. Een politieagent of GAS-ambtenaar stelt vast dat je een overtreding begaat en maakt een PV op. Deze PV gaat naar de sanctionerend ambtenaar die een boete kan opleggen. Deze boete kan oplopen tot 350 euro! Voorbeelden zijn sluikstort, wildplassen, nachtlawaai, enz. Andere mogelijke overtredingen zijn het zoeken van drugs of drinken van alcohol in openbare ruimte (regio: tussen Centraal Station tot aan St Jansplein). Ook bedelen wordt met een GAS-boete bestraft. Je kan verweer aantekenen tegen een GAS -boete. In bepaalde gevallen krijg je de mogelijkheid tot bemiddeling. Indien je niet akkoord bent met de definitieve beslissing kan je beroep aantekenen bij de politierechtbank. Bespreek met je hulpverlener hoe je hier best mee omgaat.

Onmiddellijke Minnelijke Schikking (OMS). Voor het bezit van drugs, gepaard met overlast (bv roken van joint in het openbaar) krijg je van politie Antwerpen een OMS-boete. Voor het bezit van cannabis bedraagt dit 75 euro, voor het bezit van andere drugs loopt dit op tot 250 euro. Indien je niet betaalt, dan wordt je voor de rechtbank gedaagd.

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Avatar

Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>