Overzicht thema “Schulden”

Heb je schulden en wil je daar iets aan doen? Of kom je moeilijk rond met je geld?

  • In alle werkingen van het CAW weten ze welke dienst je het best kan helpen met budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling. Vraag het na bij de CAW onthaaldiensten, inloopcentra of verblijfscentra!’
  • Of maak een afspraak in het sociaal centrum in je buurt. Het OCMW onderzoekt je schulden. Daarna krijg je hulp van een van de volgende diensten.
    • De dienst budgetbeheer helpt je om je inkomsten te beheren. Je krijgt dan leefgeld.
    • De dienst schuldbemiddeling helpt je om je schulden af te betalen. Je krijgt daarbij de hulp van een erkend schuldbemiddelaar. Eerst onderzoek je samen je schulden. Er is ook overleg met de schuldeisers. Daarna stelt de dienst een plan op om je schulden af te betalen.
    • De dienst collectieve schuldenregeling helpt iedereen die zijn schulden niet op korte termijn kan afbetalen. Je krijgt dan een erkend schuldbemiddelaar. Die beheert je geld, regelt je betalingen en maakt afspraken over je leefgeld. Het kan ook zijn dat de rechter beslist tot een ‘collectieve schuldenregeling’.

Meer informatie vind je in deze folder van de dienst Schuldhulpverlening van het OCMW.

 

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Avatar

Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>