Overzicht thema “Wie kan je helpen?”

Heb je geen dak boven je hoofd? Heb je niet genoeg geld om te leven? Heb je honger? Ben je op zoek naar een job? Heb je juridische hulp nodig? Denk je aan schuldbemiddeling? …

Met deze en andere hulpvragen kan je terecht bij onderstaande werkingen. Je vindt nog extra organisaties en informatie in de andere categorieën van deze sociale kaart.

OCMW Antwerpen

Er zijn 24 sociale centra van het OCMW in Antwerpen. Je kan er elke werkdag langsgaan. Kies het sociaal centrum in je buurt via de stratengids. Is het je eerste bezoek? Ga dan in de voormiddag langs. Ga naar de balie en maak een afspraak voor een eerste gesprek. Je kan ook bellen naar algemene OCMW informatiepunt op 03 338 28 28 (elke werkdag 9u-17u, zaterdag 9u-13u) of je vraag online stellen.

Is je vraag heel dringend? Dan proberen ze je snel te helpen.

CAW Antwerpen

In het CAW Antwerpen kan iedereen terecht met elke vraag. Ze hebben expertise in huis over heel veel verschillende thema’s. Het eerste contact kan via mail of telefonisch op 078 150 300. Na 17u kan je terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Je kan hen dag en nacht bereiken, het hele jaar door. Zit je in een crisissituatie en heb je hoogdringend hulp nodig, contacteer dan het crisismeldpunt van de regio Antwerpen op 0800 25922.

Deelwerkingen:

 • Vluchtelingenwerk Protestants Sociaal Centrum (PSC): onthaalwerking voor mensen met vragen rond hun verblijfsstatuut
 • JAC: jongerenadviescentrum voor jongeren tussen 12 en 25 jaar, en hun omgeving. Ze werken gratis, anoniem en vrijwillig.
 • Outreach: Een straatwerking die pro-actief contact legt met dak- en thuislozen in de (semi) openbare ruimte. Op eigen initiatief, of op aangeven van andere diensten.
 • Slachtofferhulp voor personen die slachtoffer werden van een misdrijf of een traumatische gebeurtenis.
 • Justitieel Welzijnswerk. Onthaal en trajectbegeleiding voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving.
Verenigingen waar armen het woord nemen

Hier komen mensen samen in groep om zich in te zetten voor armoedebestrijding. Ze werken in projecten rond verschillende thema’s waar ze mee te maken krijgen. Met deze projecten willen ze de dienstverlening op alle vlakken verbeteren.

 • Centrum Kauwenberg
 • Open Huis PSC (CAW Antwerpen)
 • vzw Recht-op stimuleert het onderhandelingsproces tussen armen, de samenleving en het beleid. In groep wordt er gewerkt aan structurele veranderingen die de levenskwaliteit van armen verhogen, dit rond een bepaald thema. Naast deze basiswerking is er ook een cultuurwerking, waar drempels voor mensen in armoede die aan cultuur willen doen, verlaagd worden. Recht-op heeft locaties in Deurne Noord, Deurne Centrum en Kiel.
 • Betonne jeugd richt zich tot kansarme jongeren en jongeren met problemen die geen aansluiting vinden in het bestaande jeugdwerkaanbod. Er is juridische en psychologische bijstand voorzien, maar wat centraal staat is dat jongeren elkaar helpen en steunen.
Kind- en gezinswerking
 • Expertisecentrum Kraamzorg de Kraamvogel vzw is een infowinkel waar (toekomstige) ouders terecht kunnen met alle vragen over zwanger willen worden (of juist niet), zwanger zijn, bevallen en de kraamtijd. Er is een uitgebreid netwerk van hulpverleners rond perinatale zorg, waarover alle info en doorverwijsadressen kunnen worden gegeven. De website zwangerinantwerpen.be bundelt heel veel nuttige informatie over dezelfde thema’s. Als Nederlands soms moeilijk is, vind je op zanzu.be hetzelfde in 13 talen.
 • Kind en Gezin biedt prenatale steun en expertise bij kraamzorg en opvoeding. De ezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar om moeilijke periodes in de opvoeding door te komen via intensieve begeleiding op opvang.
 • In een Huis van het Kind vind je alle informatie over kinderen en jongeren grootbrengen. Je krijgt er advies, kan er deelnemen aan activiteiten en ontmoet er andere ouders. Er zijn verschillende spreekuren voor prenatale vragen, vragen rond zwangerschap en geboorte, baby’s en peuters en opvoeding. Momenteel zijn er in Antwerpen 5 locaties: Antwerpen-Kiel, Antwerpen-Noord De Wijk, Antwerpen-Noord Pothoek, Borgerhout en Deurne-Noord.
 • Jongereninfolife biedt hulpverlening bij en voorlichting over ongeplande, onverwachte of ongewenste zwangerschap en na miskraam of abortus.
 • Inloopteams streven naar integrale en laagdrempelige preventieve opvoedingsondersteuning voor kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het aanbod bestaat uit onthaal, groepswerking, zorgcoördinatie, spel- en ontmoetingsmomenten,… Kijk verder bij Inloopteam Pothoek (Noord), Inloopteam De Wijk (Centrum) en Inloopteam Zuidrand (Kiel)
 • De Opvoedingswinkel biedt informatie, advies en antwoorden op vragen over opvoeding aan ouders, grootouders of verzorgers van kinderen tot 21 jaar. Alles verloopt hier volledig gratis en anoniem.
 • Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) bieden mobiele begeleiding, ambulante ondersteuning of residentiële en crisisopvang aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar waar de opvoeding vastloopt of dreigt vast te lopen. In de buurt van Antwerpen zijn er locaties in
 • Kwadraat (CAW) staat voor de meerwaarde van een integrale aanpak voor kinderen, leerlingen, jongeren, jongvolwassenen, leerkrachten, jeugdwerkers, jongeren- begeleiders en ouders in een ononderbroken zorgtraject, op maat van de problematiek
 • Awel kindertelefoon. Via het telefoonnnummer 102 kunnen kinderen en jongeren anoniem en gratis bellen naar Awel, elke dag tussen 16u en 22u behalve op zon- en feestdagen. Ze kunnen alles vertellen wat hun bezighoudt. Awel luistert, voelt mee en denkt mee met de kinderen/jongeren.
 • Tejo voorziet gratis therapie in vertrouwen voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar.
 • Eerste hulp bij jongeren (EHBJ) is het vormingsteam van CAW Antwerpen. EHBJ geeft vormingen en trainingen op maat aan jongeren en jongvolwassenen, alsook aan vrijwilligers en professionals die met jongeren werken in Antwerpen.
 • BZN De Stobbe vzw is een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG). Gezinnen waarbij gezinsdesintegratie dreigt of een feit is, kunnen hier terecht voor residentiële hulpverlening.
 • Vizier biedt opvoedingshulp op maat in verschillende begeleidingsmodules voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. De dienst gebeurt aan huis, is gratis, en wordt erkend door het agentschap Jongerenwelzijn.
 • Jeugdzorg Emmaüs biedt thuisbegeleiding en crisishulp voor gezinnen waar de opvoeding van de kinderen moeilijk verloopt. Er zijn ook begeleidingstehuizen voor jongeren met psychische problemen of een crimineel verleden, waar men enkel na doorverwijzing terecht kan. 
 • Jongerenwelzijn wil op Vlaams niveau de zorgbehoefte en ondersteuningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en intergrale manier beantwoorden. 
 • Elegast biedt in centrum Den Dam buitenschoolse opvang met huistaakbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16u en 17u45. Op woensdagnamiddag en in de schoolvakanties worden spelnamiddagen georganiseerd. Het dagcentrum op dezelfde locatie biedt hulpverlening aan kinderen tussen 6 en 18 jaar  en hun ouders om de vaardigheden, mogelijkheden en kracht van het gezin te vergroten via integrale begeleiding.
 • Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling verleent advies en kan hulpverlening opstarten bij situaties van (vermoedens van) kindermishandeling en dit buiten een justitieel kader. Ben je zelf slachtoffer, of een familielid, kennis of toevallige getuige die zich zorgen maakt dat een kind of jongere wordt verwaarloosd, mishandeld of misbruikt, bel dan naar het Meldpunt op het gratis nummer 1712.
Diversiteit en Inburgering
 • Bij het stedelijk centrum Atlas, integratie & inburgering Antwerpen kan je terecht voor expertise en informatie over integratie en inburgering. Een greep uit het aanbod: 
  • inburgeringstrajecten met lessen Nederlands en een cursus over leven in België
  • informatie over Nederlands leren en oefenen
  • begeleiding van anderstalige, minderjarige nieuwkomers bij het zoeken naar een school
  • activiteiten voor kinderen uit Antwerpse aandachtswijken en voor Romajongeren
  • dienst Sociaal Tolken en Vertalen
  • juridische dienstverlening over het verblijf en de rechtspositie van vreemdelingen in Antwerpen
  • tentoonstellingen, debatten en activiteiten over diversiteit en stedelijkheid

Het provinciaal documentatiecentrum docAtlas huist ook in Atlas. Je kan tijdens de openingsuren zonder afspraak het aanbod aan boeken, leermiddelen en spelmateriaal rond de Nederlandse taal, inburgering en diversiteit verkennen en uitlenen. Je krijgt daarbij hulp en advies van de medewerkers.

 • De Vrouwenwerking van het CAW Antwerpen biedt een veilige plek voor vrouwelijke vluchtelingen van alle nationaliteiten, leeftijden, overtuigingen en culturen, die erg geïsoleerd leven, nood hebben aan psychosociale ondersteuning of op zoek zijn naar een netwerk. Via de presentiemethodiek worden vrouwen opgevangen, versterkt en gestimuleerd om de eigen krachten te (her)ontdekken en het heft weer in eigen handen te nemen. Daarnaast is er een inloop, opvoedingsondersteuning, creatief therapeutische sessies, naailessen, workshops en culturele uitstappen. Ook worden er taallessen aangeboden.
 • Het Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen (IVCA) is een open huis voor alle vrouwen, in al hun diversiteit. Het biedt vrouwen met verschillende etnisch-culturele en migratie achtergronden kansen om hun talenten te (her)ontdekken, om kennis en vaardigheden op te doen, Nederlands te oefenen, en sociale netwerken op te bouwen in de ontmoeting met andere vrouwen.
 • Zenith biedt morele en materiële hulpverlening aan behoeftigen, politieke vluchtelingen en kandidaat-vluchtelingen.
Een luisterend oor

Verschillende organisaties bieden mensen gratis, vrijblijvend en zonder afspraak een luisterend oor en een persoonlijk gesprek aanbieden over wat hen bezig houdt: hun grote en kleine zorgen, eenzaamheid, verdriet, moeilijkheden thuis of op het werk of in hun relatie, incest, rouwverwerking, levensvragen, …

 • Luisterhuis Aanwezigheid
 • Luisterhuis Open Deur
 • Parochie Sociaal in de St-Joris parochie, voornamelijk voor gezinnen afkomstig van de Balkan die hier al vele jaren vertoeven
 • Bij Tele-dienst kan je telefonisch of in de spreekkamer terecht voor een gesprek, advies of hulp.

vzw ArmenTeKort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>