Schaamte en schuld transformeren

Schuldgevoel ontstaat als iemand beseft dat hij/zij grenzen overschreden of gedragsregels (normen) geschonden heeft. Bij schuld gaat het eerder over een individuele veroordeling waarbij je jezelf verantwoordelijk acht voor iets dat anders liep dan gewenst. Dit kan reeël zijn of ingebeeld zijn. Wel is het zo dat een schuldgevoel een zelfbestraffende, zelfkritiserende reactie is van zelfteleurstelling. Je verwijt jezelf dat je een fout gemaakt hebt.

Bij schaamte daarentegen speelt de omgeving een rol. Het besef dat mensen, die voor jou belangrijk zijn, weten dat je iets fout deed, is vaak de aanleiding voor het ontstaan van schaamte. Het kan ook zijn dat je beschaamd bent voor een bepaalde eigenschap (dik zijn, lid zijn van een groep, een andere huidskleur hebben…). Hierbij is het gevoel van schaamte vaak gelinkt aan de behoefte om ‘erbij te horen’, ‘deel uit te maken van een groep’, ‘geaccepteerd te worden’,…Dit zorgt ervoor dat je je soms aan bepaalde regels houdt, niet omwille van de achterliggende waarde van de regels, maar omdat je erbij wil horen.

Als buddy is de kans reëel dat je stoot op gevoelens van schaamte en schuld. Hoe kan je deze negatieve gevoelens omzetten tot een positieve energie?

 • Acceptatie van de schuld- en/of schaamtegevoelens

  Het benoemen van dit gevoel en er vrede mee nemen vormt de eerste stap om dit om te keren.

  1.

 • De achterkant verkennen

  Eens benoemd kan je dieper ingaan op de oorzaken. Wat maakt nu dat je je schuldig of beschaamd voelt?

  2.

 • Behoefte lacune

  In de derde stap proberen we te ontdekken welke achterliggende behoefte achter deze gevoelens zitten, vb. onvervulde behoefte van lidmaatschap tot een bepaalde groep.

  3.

 • Behoefte invulling

  In de laatste stap kan je kiezen om zorg te dragen voor deze behoefte door iets concreet te ondernemen: wat wil ik en wat ga ik doen. Op basis  van welke behoeften of waarden wil je leven?

  4.

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>