Sociale kruideniers

Wie is niet geschokt bij het zien van beelden in de media van massale voedselverspilling? Je hoeft niet ver te zoeken om ook de verbinding met armoede te zien. Waar het eenvoudige idee ‘voedselbedeling’ op de proppen komt, gaat het concept sociale kruidenier een stap verder.

Wat is een sociale kruidenier?

Mensen in armoede kunnen na doorverwijzing vanuit het OCMW in de winkelruimte producten tegen betaling kiezen. Dit maakt hen tot klant, wat een andere rol is dan loutere ontvanger van voedselhulp. Naast de winkel heb je een wachtruimte die ook dienst kan doen als ontmoetingsruimte.

De sociale kruidenier is een initiatief dat wil inspelen op de sociale noden van mensen in armoede door transformatie van sociale relaties. Op die manier ziet men de sociale kruidenier als een sociale innovatie. De kruidenier grijpt voedselhulp aan om ook ontmoeting te realiseren, andere hulp aan te bieden, te ondersteunen of doorverwijzen.

Kan de sociale kruidenier bijdragen aan structurele armoedebestrijding?

In een case study analyseren onderzoekers Tuur Ghys en Stijn Oosterlynck (Universiteit Antwerpen) het potentieel van deze innovatie als mogelijk antwoord op de kritiek dat voedselbanken mensen in armoede in hun ondergeschikte positie bestendigen. Ze kijken hiervoor naar vijf factoren.

  • Structurele armoedebestrijding

  • Verandering van structuren van uitsluiting

  • Relatie tot doelpubliek

  • Mogelijkheid tot opschalen

  • Relatie met de overheid

Conclusie

De potentiële bijdragen aan structurele armoedebestrijding van de sociale kruideniers is een proces dat nog volop in ontwikkeling en beweging is. Het punt is niet dat de sociale kruidenier geen potentieel heeft, maar dat we realistisch moeten zijn in onze verwachtingen. Om hun relevantie te vergroten en hun zwakke punten weg te werken hebben de sociale kruideniers twee nieuwe sporen in het verschiet.

  • Ten eerste is er de mogelijkheid om los van armoedebestrijding verder aansluiting te zoeken bij de recente aandacht voor voedselverlies en duurzaamheid.
  • Ten tweede zou men regionaal sociale economiebedrijven achter de sociale kruideniers kunnen opzetten, die hen logistiek ondersteunen en eventueel aan productie van herwerkte voedselwaren doen. Dit zou de werking van de kruideniers verlichten en bijkomende kansen op fulltime tewerkstelling en opleiding genereren.

De doorgroei naar een structurele werking vraagt nog steeds een gerichte steun van bovenaf.

—————————————————————————————————————————

Meer lezen?


Avatar

Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>