Overzicht thema “Schulden” – Zuiderkempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

In alle werkingen van het CAW weten ze welke dienst je het best kan helpen met budgetbegeleiding, budgetbeheeer of schuldbemiddeling. Vraag het na bij de CAW onthaaldiensten, inloopcentra of verblijfscentra! Je kan een afspraak maken bij het Sociaal Huis van jouw gemeente. De dienst budgetbeheer helpt je om je inkomsten te beheren. Je krijgt dan

Lees Meer

Overzicht thema “Slapen en opvang” – Zuiderkempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Voor noodopvang of andere huisvestingproblemen kan je terecht bij dak- en thuislozenonthaal CAW De Kempen. Zij zoeken samen met jou uit waar je terecht kan. Ook het sociaal huis van Geel biedt aan mensen in nood een doorgangswoning of transitwoning. Deze kan gehuurd worden voor een korte periode als je nergens anders terecht kan wegens onbewoonbaarheid

Lees Meer

Overzicht thema “Wie kan je helpen?” – Zuiderkempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Sociaal Huis CAW De Kempen Verenigingen waar armen het woord nemen Kind- en gezinswerkingen Diversiteit en inburgering Sociaal Huis In het sociaal huis kan je terecht voor een breed gamma aan maatschappelijke dienst- en hulpverlening.  Zo voorkomt de dienst dat inwoners in mensonwaardige toestanden terecht komen. Een afspraak maken kan via de telefoon of via

Lees Meer

Overzicht thema “Eten” – Zuiderkempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Broodbedeling Sociaal restaurant Voedselpakket OCMW Voedselbedeling Broodbedeling MIN: Mensen met een vrijetijdspas kunnen wekelijks een aantal broden krijgen via MIN. Deze broodbedeling vindt woensdag plaats in den Echo van 17 uur tot 18 uur. Het aantal broden dat je krijgt is afhankelijk van de grootte van je gezin. Soms worden er ook extra’s bedeeld. Sociaal

Lees Meer

Overzicht thema “Kleren” – Zuiderkempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Kringwinkel: In de kringwinkel kan je naast meubels en speelgoed ook kleding vinden voor een scherpe prijs. De winkel is geopend van maandag tot zaterdag tussen 9 u 30 en 17 u. MIN organiseert in den Echo in Geel op een aantal woensdagen en zaterdagen (meestal de eerste woensdag en zaterdag van de maand) een

Lees Meer

Overzicht thema “Eigen woning” – Zuiderkempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Sociale huisvestingmaatschappijen Huuradvies Huisraad Sociale huisvestingmaatschappijen Geelse huisvesting Geelse Huisvesting heeft een aanbod van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Je kan bij hen terecht voor een betaalbare woning. Om te kunnen aanmelden, moet je inkomen onder een bepaalde grens vallen.  Daarnaast heeft de Geelse Huisvesting als voorwaarde dat je voldoende Nederlands kan spreken.

Lees Meer

Overzicht thema “Hoe breng ik mijn dag door?” – Zuiderkempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Ontmoetings- en dienstencentra Cursussen en opleidingen Vereniging waar armen het woord nemen Kinderen en jongeren Ontmoetings- en dienstencentra Komie Geire is een dienstencentrum waar alle Olenaars terecht kunnen voor allerhande activiteiten, workshops, ontmoetingsmomenten en het sociaal restaurant. Den Alleman is een buurtcentrum voor alle bewoners van kwetsbare buurten in Geel. Het huis is gelegen in

Lees Meer

Overzicht thema “Inkomen” – Zuiderkempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Zoek je werk? Werkloosheidsuitkering Uitkering voor ziekte en invaliditeit Leefloon OCMW Zoek je werk? Ga eens langs bij de Werkwinkel. Daar is altijd iemand die je verder helpt als je werkloos bent of werk zoekt. In elke Werkwinkel is een kantoor van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Schrijf je daar in als

Lees Meer

Arm en Rijk – David S. Landes

Gepubliceerd 28 juni 2016 / ...

Geografie Politiek Religie Het liberalisme Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Arm en rijk – waarom werd het Westen rijk en bleven andere landen arm?“, waarin auteur David S. Landes wil achterhalen wat de hoofdlijnen zijn van de economische vooruitgang en de modernisering op grond van socio-economische en historische ontwikkelingen. Hoe groot is de kloof

Lees Meer

Armoede in België

Gepubliceerd 27 november 2015 / ...

1. Enkele armoedecijfers 2. Factoren die het armoederisico bepalen 1. Enkele armoedecijfers Binnen het Europese beleid worden drie indicatoren aangehaald om armoede te meten: Armoederisico op basis van inkomen: 15,2% van de bevolking leeft in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen van 13.023 € netto per jaar of 1.085 € netto per maand

Lees Meer