Overzicht thema “Schulden” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / 1 Comment

De CentraAlgemeenWelzijn (CAW) weten welke dienst je het best kan helpen met budgetbegeleiding, budgetbeheeer of schuldbemiddeling. Vraag het na bij de CAW onthaaldiensten, inloopcentra of verblijfscentra! Je kan een afspraak maken bij het Sociaal Huis van jouw gemeente. Surf naar ‘sociaal huis en de naam van de gemeente’. De dienst budgetbeheer helpt je om je inkomsten te beheren.

Lees Meer

Overzicht thema “Slapen en opvang” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / 1 Comment

Voor noodopvang of andere huisvestingproblemen kan je terecht bij dak- en thuislozenonthaal CAW De Kempen. Zij zoeken samen met jou uit waar je terecht kan. Ook het sociaal huis van heel wat gemeenten biedt aan mensen in nood een doorgangswoning of transitwoning. Deze kan gehuurd worden voor een korte periode als je nergens anders terecht kan wegens

Lees Meer

Overzicht thema “Wie kan je helpen?” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / 1 Comment

Sociaal Huis Vrijetijdspas CAW De Kempen Verenigingen tegen armoede en sociale uitsluiting Kind- en gezinswerkingen Diversiteit en inburgering Sociaal Huis Het sociaal huis en de gemeente zijn verantwoordelijk voor het welzijn van elke burger. Je kan er terecht voor een breed gamma aan maatschappelijke dienst- en hulpverlening.  Zo voorkomt de dienst dat inwoners in mensonwaardige

Lees Meer

Overzicht thema “Eten” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Voedselbedeling Voedselpakket OCMW Sociaal restaurant Voedselbedeling MIN in Mol en Geel: Mensen met een vrijetijdspas kunnen wekelijks een aantal broden krijgen via MIN. Het aantal broden dat je krijgt is afhankelijk van de grootte van je gezin. Soms worden er ook extra’s bedeeld. Voedselpakket OCMW Als je een laag inkomen hebt en daardoor niet aan

Lees Meer

Overzicht thema “Kleren” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Kringwinkels  In een kringwinkel kan je naast meubels en speelgoed ook kleding vinden voor een scherpe prijs. De Kringwinkel Zuiderkempen vind je in volgende gemeenten: Herentals – Kasterlee – Herselt – Geel – Laakdal en Balen. De Kringwinkel WEB vind je in Turnhout – Hoogstraten – Retie – Meer. MIN organiseert in den Echo in

Lees Meer

Overzicht thema “Eigen woning” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Sociale huisvestingmaatschappijen Sociaal verhuurkantoor Huuradvies Huisraad Sociale huisvestingmaatschappijen Een sociale huisvestingsmaatschappij is bedoeld voor een alleenstaande of gezinnen met een bescheiden inkomen. Er zijn verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen actief in de Kempen: Geelse huisvesting DE ARK Bouwmaatschappij De Noorderkempen Zonnige Kempen Sociaal huisvestingmaatschappij de Heibloem Sociaal verhuurkantoor Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen en verhuurt deze aan

Lees Meer

Overzicht thema “Hoe breng ik mijn dag door?” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Ontmoetings- en dienstencentra Cursussen en opleidingen Verenigingen tegen armoede en sociale uitsluiting Kinderen en jongeren Ontmoetings- en dienstencentra In heel wat Kempense gemeenten bestaan ontmoeting- en dienstencentra, waar allerhande activiteiten worden georganiseerd. Ze zijn erg laagdrempelig en houden rekening met de behoeften op het vlak van ontmoeting en ontspanning. De website van de gemeente geeft

Lees Meer

Overzicht thema “Inkomen” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / 1 Comment

Zoek je werk? Werkloosheidsuitkering Uitkering voor ziekte en invaliditeit Leefloon OCMW Zoek je werk? Ga eens langs bij de Werkwinkel. Daar is altijd iemand die je verder helpt als je werkloos bent of werk zoekt. In elke Werkwinkel is een kantoor van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Schrijf je daar in als

Lees Meer

Arm en Rijk – David S. Landes

Gepubliceerd 28 juni 2016 / ...

Geografie Politiek Religie Het liberalisme Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Arm en rijk – waarom werd het Westen rijk en bleven andere landen arm?“, waarin auteur David S. Landes wil achterhalen wat de hoofdlijnen zijn van de economische vooruitgang en de modernisering op grond van socio-economische en historische ontwikkelingen. Hoe groot is de kloof

Lees Meer

Armoede in België

Gepubliceerd 27 november 2015 / ...

1. Enkele armoedecijfers 2. Factoren die het armoederisico bepalen 1. Enkele armoedecijfers Binnen het Europese beleid worden drie indicatoren aangehaald om armoede te meten: Armoederisico op basis van inkomen: 15,2% van de bevolking leeft in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen van 13.023 € netto per jaar of 1.085 € netto per maand

Lees Meer