Waarderend onderzoek

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Fasen van waarderend onderzoek Geloven in je eigen krachten Vaak hebben wij de neiging om te focussen op problemen. Waarderend onderzoek of appreciative inquiry vertrekt daarentegen vanuit wat al wél werkt en focust op de positieve zaken. Er wordt gezocht naar situaties waar mensen trots op zijn, waar ze energie uit halen en hoe dit

Lees Meer

Iemand gelijkwaardig behandelen

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Vroeger was gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de zorg ver te bespeuren, aanbodgerichte zorg die vertrok vanuit de idee ‘ik weet wat jij nodig hebt’ was de norm. Sinds de jaren ’70 is er een verschuiving naar vraaggerichte zorg waarbij cliënten worden benaderd als autonome individuen die prima in staat zijn om zelf hun wensen en

Lees Meer

Vertrouwensrelaties opbouwen

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

De presentiebenadering Manieren en technieken om vertrouwen in een relatie te brengen De presentiebenadering   Presentie kunnen we kortweg omschrijven als ‘er onvoorwaardelijk zijn voor iemand’. Zonder doelen of problemen voorop te stellen en zonder eis tot resultaten, op die manier zal de ander zich gezien en gehoord voelen als volwaardig mens en creëer je ruimte

Lees Meer

Bewust onbevoordeeld kijken

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Wereldbeelden & NLP Onbevooroordeeld kijken Bewustzijnsontwikkeling Model van de 6 (neuro)logische niveau’s Wereldbeelden & NLP NeuroLinguistisch Programmeren (NLP) is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring.  Het is een verzameling van modellen en technieken die je helpen om een bewust en authentiek in het leven te staan. Door beter te begrijpen hoe we denken

Lees Meer

Empowerment & Buddyschap

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Empowerment als denk- en handelingskader Kernprincipes & handelingsprincipes Buddyschap als instrument Empowerment  is proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Empowerment op individueel niveau valt uiteen in drie

Lees Meer

Schaamte en schuld transformeren

Gepubliceerd 20 april 2015 / ...

Schuldgevoel ontstaat als iemand beseft dat hij/zij grenzen overschreden of gedragsregels (normen) geschonden heeft. Bij schuld gaat het eerder over een individuele veroordeling waarbij je jezelf verantwoordelijk acht voor iets dat anders liep dan gewenst. Dit kan reeël zijn of ingebeeld zijn. Wel is het zo dat een schuldgevoel een zelfbestraffende, zelfkritiserende reactie is van

Lees Meer

Omgaan met de slachtofferrol

Gepubliceerd 20 april 2015 / ...

Iemand die de slachtofferrol aanneemt is er zich niet van bewust dat hij/zij de touwtjes van zijn/haar leven zelf in handen heeft. Bij het uitblijven van een gewenst resultaat kijkt deze persoon naar zijn/haar omgeving en houdt deze aansprakelijk voor het falen. Veel mensen zitten, zonder dat ze dat zelf door hebben, in een slachtofferrol.

Lees Meer

Omgaan met verslaving

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Verslaving is een voortdurende, dwangmatige drang om een psycho-actief middel te gebruiken, met de onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden, ondanks de (toekomstige) negatieve gevolgen die het gebruik van deze middelen met zich meebrengt. We geven enkele tips mee:

Lees Meer

Omgaan met haat en ergernis

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Haat en ergernis ontstaan vaak vanuit het oordelen over anderen of de maatschappij in zijn geheel. Via onze gedachten maken we anderen schuldig of verantwoordelijk voor wat wij voelen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: 1. Je omgeving stelt dat je niet goed genoeg bent, waar je het niet mee eens bent. Je trekt je

Lees Meer

“Nee” zeggen op een verbindende manier

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Kanszoekende buddy’s (mensen in (kans)armoede) zullen een aantal vragen, verwachtingen of eisen stellen die tegen jouw grenzen ingaan. Belangrijk is niet over je heen te laten lopen. Vaak hebben we de neiging ja te zeggen omdat we een ‘nee’ zo moeilijk over de lippen krijgen. Veel mensen doen dit. Uit angst, onzekerheid, schuldgevoel of omwille

Lees Meer