Typologie, uitkomsten en werkzame factoren van duo-werkingen: een literatuurstudie

Gepubliceerd 1 december 2016 / ...

Definitie van duo-werking Typologie van duo-werking Uitkomsten van duo-werking Succesindicatoren Onderzoekers Bea Van Robaeys en Vicky Lyssens-Danneboom van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn bezig met een tweejarig onderzoek rond duo-methodiek in Vlaanderen. Dit kadert binnen huidige trends naar vermaatschappelijking van de zorg en de realisatie van

Lees Meer

Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

1. Inleiding – wat betekent ‘empowerment’ ? 2. Belangrijke elementen bij empowerment 2.1. Veerkracht of resilience 2.2. Zelfcontrole 2.3. Zelfbeeld en zelfbeeldvorming Meer weten? Dit artikel onderzoekt de definitie van het begrip empowerment en beschrijft belangrijke deelelementen: veerkracht, zelfcontrole en zelfbeeld. In een aansluitende bijdrage Werken met een empowermentbenadering wordt bekeken hoe men dit concept in

Lees Meer