Werken met een empowermentbenadering

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

3.1 Empowerment als ‘beweging’ 3.2. Reaching out: actief burgerschap 3.3. De rol van zorg en welzijn: ondersteunen en faciliteren van empowermentprocessen 3.4. Self-empowerment Meer weten? Dit artikel beschrijft hoe men een empowermentbenadering naar de praktijk omzet. Het bouwt verder op de bijdrage Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen. Empowerment wordt gezien als een multi-level construct, waar participatie

Lees Meer

Empowerment & Buddyschap

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Empowerment als denk- en handelingskader Kernprincipes & handelingsprincipes Buddyschap als instrument Empowerment  is proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Empowerment op individueel niveau valt uiteen in drie

Lees Meer

Empowerment

Gepubliceerd 6 april 2015 / ...

Empowerment is een denk- en handelingskader met een hoog abstractieniveau. Het kan als ‘meta’ paradigma worden beschouwd dat meer concrete paradigma’s zoals het participatieparadigma, het vraaggericht paradigma, het relatieparadigma of het divirsiteitsparadigma (Van Regenmortel, 2011, 13). De centrale betrachting van empowerment is dat elke burger volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Dit betekent niet enkel

Lees Meer