Overzicht thema “Schulden” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / 1 Comment

De CentraAlgemeenWelzijn (CAW) weten welke dienst je het best kan helpen met budgetbegeleiding, budgetbeheeer of schuldbemiddeling. Vraag het na bij de CAW onthaaldiensten, inloopcentra of verblijfscentra! Je kan een afspraak maken bij het Sociaal Huis van jouw gemeente. Surf naar ‘sociaal huis en de naam van de gemeente’. De dienst budgetbeheer helpt je om je inkomsten te beheren.

Lees Meer

Overzicht thema “Slapen en opvang” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / 1 Comment

Voor noodopvang of andere huisvestingproblemen kan je terecht bij dak- en thuislozenonthaal CAW De Kempen. Zij zoeken samen met jou uit waar je terecht kan. Ook het sociaal huis van heel wat gemeenten biedt aan mensen in nood een doorgangswoning of transitwoning. Deze kan gehuurd worden voor een korte periode als je nergens anders terecht kan wegens

Lees Meer

Overzicht thema “Eten” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / ...

Voedselbedeling Voedselpakket OCMW Sociaal restaurant Voedselbedeling MIN in Mol en Geel: Mensen met een vrijetijdspas kunnen wekelijks een aantal broden krijgen via MIN. Het aantal broden dat je krijgt is afhankelijk van de grootte van je gezin. Soms worden er ook extra’s bedeeld. Voedselpakket OCMW Als je een laag inkomen hebt en daardoor niet aan

Lees Meer

Overzicht thema “Inkomen” – Kempen

Gepubliceerd 28 juli 2017 / 1 Comment

Zoek je werk? Werkloosheidsuitkering Uitkering voor ziekte en invaliditeit Leefloon OCMW Zoek je werk? Ga eens langs bij de Werkwinkel. Daar is altijd iemand die je verder helpt als je werkloos bent of werk zoekt. In elke Werkwinkel is een kantoor van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Schrijf je daar in als

Lees Meer

Een buddysysteem in functie van re-integratie van ex-gedetineerden

Gepubliceerd 13 juli 2016 / ...

Uit de gevangenis, op zoek naar een kanskaart. Re-integratie en het moeizame proces hierrond is een welgekende problematiek in onze huidige samenleving. Het is één van de meest fundamentele doelstellingen van het gevangeniswezen in België ondanks dat er altijd erg weinig in is geïnvesteerd (Gilbert, 2011). Beleidsmatig gezien kunnen we echter niet zeggen dat re-integratie

Lees Meer

Theorie rond kansarmoede

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Armoede en kansarmoede Kijken naar kansarmoede De maatschappelijke ladder Sociale mobiliteit Armoede en kansarmoede Mensen in armoede kunnen financieel of materieel niet in hun basisbehoeften voorzien. Hoewel kansarmoede vaak voortkomt uit armoede ligt bij kansarmoede de focus op het psychologische, nl. de problematiek van meervoudig gekwetst te zijn en het doorgeven van denk- en gedragsproblemen van

Lees Meer