Een buddysysteem in functie van re-integratie van ex-gedetineerden

Gepubliceerd 13 juli 2016 / ...

Uit de gevangenis, op zoek naar een kanskaart. Re-integratie en het moeizame proces hierrond is een welgekende problematiek in onze huidige samenleving. Het is één van de meest fundamentele doelstellingen van het gevangeniswezen in België ondanks dat er altijd erg weinig in is geïnvesteerd (Gilbert, 2011). Beleidsmatig gezien kunnen we echter niet zeggen dat re-integratie

Lees Meer

Theorie rond kansarmoede

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Armoede en kansarmoede Kijken naar kansarmoede De maatschappelijke ladder Sociale mobiliteit Armoede en kansarmoede Mensen in armoede kunnen financieel of materieel niet in hun basisbehoeften voorzien. Hoewel kansarmoede vaak voortkomt uit armoede ligt bij kansarmoede de focus op het psychologische, nl. de problematiek van meervoudig gekwetst te zijn en het doorgeven van denk- en gedragsproblemen van

Lees Meer