Tussen centrum en periferie: 4. Netwerken onderzoeken. Resultaten

Gepubliceerd 27 oktober 2015 / ...

1. Een structurele analyse in vier netwerken. 2. Macht en sleutelwerkorganisaties in de vier netwerken Dit artikel vormt het vierde deel van de samenvatting van het boek ‘Tussen centrum en periferie‘ van Peter Raeymaeckers over de sociale netwerken tussen hulporganisaties. Zie voor de andere delen: Deel 1. Netwerken tussen organisaties Deel 2. Hulporganisaties Deel 3.

Lees Meer

Tussen centrum en periferie: 3. Netwerken onderzoeken. Methodologie

Gepubliceerd 27 oktober 2015 / ...

1.  Afbakening van netwerken 2. Een kwantitatieve en … 3. … een kwalitatieve analyse 4. Mixed methods Dit artikel vormt het derde deel van de samenvatting van het boek ‘Tussen centrum en periferie‘ van Peter Raeymaeckers over de sociale netwerken tussen hulporganisaties. Zie voor de andere delen: Deel 1. Netwerken tussen organisaties Deel 2. Hulporganisaties

Lees Meer

Tussen centrum en periferie: 2. Hulporganisaties

Gepubliceerd 27 oktober 2015 / ...

Deze bijdrage vormt het tweede deel van de samenvatting van het boek ‘Tussen centrum en periferie‘ van Peter Raeymaeckers over de sociale netwerken tussen hulporganisaties. Zie voor de andere delen: Deel 1. Netwerken tussen organisaties Deel 3. Netwerken onderzoeken. Methodologie Deel 4. Netwerken onderzoeken. Resultaten Een hulporganisatie: wat is het, wat doet het en hoe werken

Lees Meer

Tussen centrum en periferie: 1. Netwerken tussen organisaties

Gepubliceerd 27 oktober 2015 / ...

Dit artikel vormt het eerste deel van de samenvatting van het boek ‘Tussen centrum en periferie‘ van Peter Raeymaeckers over de sociale netwerken tussen hulporganisaties. Zie voor de volgende delen: Deel 2. Hulporganisaties Deel 3. Netwerken onderzoeken. Methodologie Deel 4. Netwerken onderzoeken. Resultaten Zowel in onze vrije tijd als in het professionele leven zijn we ingebed

Lees Meer

Schaamte en schuld transformeren

Gepubliceerd 20 april 2015 / ...

Schuldgevoel ontstaat als iemand beseft dat hij/zij grenzen overschreden of gedragsregels (normen) geschonden heeft. Bij schuld gaat het eerder over een individuele veroordeling waarbij je jezelf verantwoordelijk acht voor iets dat anders liep dan gewenst. Dit kan reeël zijn of ingebeeld zijn. Wel is het zo dat een schuldgevoel een zelfbestraffende, zelfkritiserende reactie is van

Lees Meer

Omgaan met de slachtofferrol

Gepubliceerd 20 april 2015 / ...

Iemand die de slachtofferrol aanneemt is er zich niet van bewust dat hij/zij de touwtjes van zijn/haar leven zelf in handen heeft. Bij het uitblijven van een gewenst resultaat kijkt deze persoon naar zijn/haar omgeving en houdt deze aansprakelijk voor het falen. Veel mensen zitten, zonder dat ze dat zelf door hebben, in een slachtofferrol.

Lees Meer

Spreken over de buddyrelatie

Gepubliceerd 16 april 2015 / ...

Je kan op via twee invalshoeken reflecteren over de communicatie in een relatie, nl. a) op inhoudelijk vlak en b) op betrekkingsniveau. Een inhoudelijke analyse spreekt voor zich: je focust je op de inhoud van de boodschap en niet op de verzender. Het betrekkingsniveau gaat net wel dieper in op de verzender. Het analyseert het

Lees Meer