Armoede bij mensen met migratieachtergrond

Gepubliceerd 13 juli 2016 / ...

Waarom is armoede bij mensen met een migratieachtergrond een belangrijk thema? Wat zijn specifieke hindernissen voor sociale bewegingen die mobiliseren tegen ‘gekleurde’ armoede?  Op welke sterktes kunnen basisactoren verder bouwen om met succes te strijden tegen armoede bij deze groepen? Onderzoekers Bea Van Robaeys en Meryem Kanmaz pleiten in hun analyse tegen de tendens die  is ontstaan in

Lees Meer

Theorie rond kansarmoede

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Armoede en kansarmoede Kijken naar kansarmoede De maatschappelijke ladder Sociale mobiliteit Armoede en kansarmoede Mensen in armoede kunnen financieel of materieel niet in hun basisbehoeften voorzien. Hoewel kansarmoede vaak voortkomt uit armoede ligt bij kansarmoede de focus op het psychologische, nl. de problematiek van meervoudig gekwetst te zijn en het doorgeven van denk- en gedragsproblemen van

Lees Meer