Waarderend onderzoek

Vaak hebben wij de neiging om te focussen op problemen. Waarderend onderzoek of appreciative inquiry vertrekt daarentegen vanuit wat al wél werkt en focust op de positieve zaken. Er wordt gezocht naar situaties waar mensen trots op zijn, waar ze energie uit halen en hoe dit in de toekomst nog meer ingezet kan worden. Het doel is om krachtbronnen op te sporen en te mobiliseren.

Een introductie tot waarderend onderzoek

Het stellen van goede vragen is hierbij enorm belangrijk. Waarderend onderzoek is gestoeld op enkele principes:

 1. Het constcructionistische principe: Perceptie beïnvloed onze waarneming. Opvoeding, cultuur, verwachtingen en aandacht zijn als filters die bepaalde informatie versterken, afzwakken of aanvullen. Door de positieve elementen in een situatie extra te belichten kleuren wij onze waarneming op een manier die ons meer in onze krachten doet geloven. (de filters die ons wereld- en zelfbeeld bepalen bewust mee vormgeven)
 1. Het simultaniteitsprincipe: ‘Alles wat aandacht krijgt, groeit’. Vaak zijn wij getraind om te focussen op de problemen, we willen inzicht krijgen in de redenen waarom dingen mislopen maar dit zorgt er niet noodzakelijk voor dat we leren hoe het dan wel zou moeten. De vraag die we stellen en hoe we haar stellen bepaalt voor en groot deel wat we zullen vinden: onderzoek en verandering zijn onderling verbonden en lopen simultaan op.
 1. Het poëtische principe: Dit principe verwijst naar de kracht van verhalen boven feiten. In verhalen komen talenten en drijfveren naar boven, het gaat erom om eerder hierop te focussen dan louter op de feiten.
 1. Het anticipatoire principe: Alle creatie begint met de verbeelding die anticipeert op een werkelijkheid die nog moet komen. Het verbeelden van mogelijkheden werkt als een magneet die je vooruit trekt.
 1. Het positieve principe: Appreciative inquiry focust op condities waarbinnen vorige successen konden ontstaan en op hoe die condities vergroot, versterkt en verspreid kunnen worden, zodat successen vaker kunnen voorkomen.
Fasen van waarderend onderzoek
 • Door iemand te laten vertellen over succesverhalen uit het verleden krijg je een rijke beschrijving van diens sterke punten en successen.

  1. Ontdekken
 • Het verkennen van de mogelijkheden: Laat iemand de toekomst voor ogen houden waarin alles loopt zoals hij/zij zou willen.

  2. Dromen
 • Definiëren van het ideaal, schetsen van een concrete gewenste werkelijkheid: Help bij het uitbouwen van een realistisch en duurzaam plan waarbij zijn/haar persoonlijke sterktes optimaal benut worden.

  3. Ontwikkelen
 • Het plan wordt concreet gemaakt: hoe kan de persoon samen met zijn/haar omgeving concreet & actief aan dit plan werken.

  4. Bestemming
Geloven in je eigen krachten

Missiemanagement: De focus ligt op je persoonlijke interesses en sterkten: waar wordt jij warm van, wat geeft jou energie, waar zit jouw drive? Zo kan een toekomstplan worden uitgebouwd dat aansluit bij je persoonlijke ambities en talenten.

vzw Armentekort

vzw Armentekort

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

More Posts


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>