The Spirit Level – Wilkinson en Pickett

Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “The Spirit Level. Inequality and wellbeing: why more equal societies almost always do better” van auteurs Richard Wilkinson & Kate Pickett. Waarom is gelijkheid beter voor iedereen?

Tal van problemen, één oorzaak?

Sociale ongelijkheid wordt hier omschreven, niet als een individueel maar een sociaal probleem. Het verhaal van Wilkinson & Pickett start bij de rijke, Westerse landen, die jarenlang vooruitgang boekten door een stijging van de economische groei. We zagen nooit eerder zulke technologische ontwikkelingen, hogere levensverwachtingen, enzovoort. Maar daarnaast zijn er ook tal van aanwezige sociale problemen, denk aan depressie, tienerzwangerschappen, drugsmisbruik, sociale isolatie, zelfmoord, armoede, enzovoort. Hoe komt dit?

Hoe rijker het land is, hoe hoger de levensverwachting zal zijn. Wilkinson en Pickett vertellen dat wanneer het land vanop een zeker punt nog rijker wordt, dit niet meer veel zal bijdragen tot het algemene welzijn. De gemiddelde levensverwachting stijgt maar tot een bepaald gemiddeld inkomen, en hangt af van het type samenleving. In landen met minder inkomensongelijkheid hebben de inwoners bijvoorbeeld minder gezondheidsproblemen, minder drugsmisbruik, minder obesitas, enzovoort.

De auteurs tonen met een aantal toegankelijke grafieken dat landen met minder inkomensongelijkheid het op sociaal gebied bijna altijd beter doen dan landen waar meer ongelijkheid te vinden is.Wilkinson_Pickett_Afbeelding1In bovenstaande grafiek tonen Wilkinson en Pickett bijvoorbeeld dat er meer gezondheids- en sociale problemen voorkomen in landen met veel ongelijkheid.

Wilkinson_Pickett_Afbeelding2In deze tweede grafiek laten ze verder zien dat gezondheids-en sociale problemen niet samenhangen met het gemiddelde inkomen van een land. Deze krachtige visuele presentatie gebruiken ze om duidelijk te maken dat het belangrijk is om te kijken naar de spreiding van inkomens binnen een land, en niet naar het nationale gemiddelde. De gezondheid kun je volgens de auteurs meten via inkomensverschillen tussen rijke landen, maar enkel binnenin één land. Het is belangrijk om één land en al zijn regio’s te analyseren om een accuraat beeld te krijgen over zijn werkelijke ‘welzijn’. Men kan als land een hoge gemiddelde levensverwachting hebben, maar toch sterke regionale verschillen kennen. Hieruit besluit men dan ook dat er veel ongelijkheid is binnen één land.

Economische groei was altijd dé indicator voor het welzijn van mensen, maar blijkt niet meer relevant. De negatieve gevolgen van ongelijkheid hebben niet enkel een impact op de lagere inkomensgroepen, maar op de gehele bevolking.

Welvaart versus welzijn

Wilkinson & Pickett schrijven dat, wanneer men vooruitgang wil blijven boeken, er een zekere transformatie zal nodig zijn van aandacht voor het materiële, naar aandacht voor het psychologische welzijn. En net dit psychologisch aspect maakt dit boek over ongelijkheid een unieke invalshoek. Niet enkel religie, je opvoeding, en je sociale omgeving werken in op je psychologisch welzijn. Ook de samenleving an sich heeft een immense impact.

Just as it once took studies of weight gain in babies to show that interacting with a loving care-giver is crucial to child development, so it has taken studies of death rates and of income distribution to show the social needs of adults and to demonstrate how societies can meet them. (Wilkinson & Pickett, 2009, p. 5)”

Inequality gets under the skin

Verder claimen Wilkinson & Pickett dat er een zeker angstniveau in de samenleving aanwezig is, die in de Verenigde Staten enkel maar stijgt. Dit noemt men “inequality gets under te skin”. We vrezen constant dat we geëvalueerd worden door onze medemensen. Mensen gaan elkaar ook continue ‘evalueren’. Bijvoorbeeld: wanneer je dakloos bent, en je gedwongen wordt om op straat te leven, zullen mensen je hier negatief over beoordelen. Maar ook wanneer je rijk bent, zal er altijd één persoon rijker zijn dan jou die je hiervoor beoordeelt. Dit gedragspatroon creëert een zeker gevoel van angst, wat zorgt voor competitie, en waardoor men nog angstiger wordt om beter te presteren. Wanneer er minder ongelijkheid zou zijn, zou er volgens Wilkinson & Pickett minder angst heersen.

Inequality is man-made

Sociale ongelijkheid is man-made, het is het resultaat van zekere keuzes die de samenleving en politici maakten en maken. In Engeland zien we bijvoorbeeld een duidelijke relatie tussen de premier en het niveau van ongelijkheid. Na Thatcher, zien we ongelijkheid stijgen. Een duidelijk verband tussen ongelijkheid en het politieke klimaat betekent ook dat we er zelf iets aan kunnen veranderen.

Wilkinson_Pickett_Afbeelding3

——————————————————————————–

Meer weten?

  • Wilkinson, R., & Pickett, K. (2009). The Spirit Level. Why Greater Inequality Makes Societies Stronger. New York: Bloomsbury Press.
  • Wilkinson geeft zijn eigen samenvatting in onderstaande TED talk.

 

Laure-Lise Robben

Ik ben 24 jaar oud, afkomstig van Paal (Limburg) en volg nu de master sociologie aan de UA. Ik heb reeds een diploma van Bachelor Sociaal-Cultureel Werk aan de Arteveldehogeschool Gent en een diploma van Bachelor-na-Bachelor Internationale Samenwerking Noord-Zuid aan de KHLeuven. Als SCW'er deed ik stage bij School Zonder Racisme in Brussel. Met de Ba-na-ba deed ik een stage van zes maand in Brazilië. Qua ex-vrijwilligerswerk ben ik leidster geweest bij Scouts Tervant, een jaar leiding bij Akabé Tervant, actievoerder bij Greenpeace en educatieve medewerker bij Oxfam. De site waar ik het meest actief op ben is Goodreads, mijn vrienden kennen mij dan ook als de boeken nerd. Ik maak het mezelf graag druk, en ik hou van uitdagingen. (PS: https://www.goodreads.com/user/show/9955183-laure-lise voor de andere nerds onder jullie)

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedIn


Laat een antwoord achter

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>